Peters (Overbetuwe)

I.1    Peter HENRIX, geboren ca 1590
(Bron: Geneanet otto17)012 Gelderse Rekenkamer, Rekeningen van Diederik van Lijnden, inv. 5090 (1626-1629), fol. 12-12v, d.d. 10-5-1629: Peter Petersen ende Geurt Cornelissen opden wegh naer huijs gaende, mitten anderen twistende geworden, doch geen kenbaer wonden den anderen gegeven. Peter Hendricksen, swager van Geurt Cornelissen daer present, heeft int gescheijt, mit sijnen sprinckstock, Peter Petersen twee gaten in sijn hooft geslagen.
ORA Overbetuwe, Protocol van bezwaar schoutambt Elst, inv 296 fol. 115v, d.d. 30-1-1651.

Gehuwd voor de kerk op 23-06-1619 met Gisberta COSTEN van der WILTENBURGH, geboren ca 1595, overleden ca 1650 te Eimeren? Dochter van Jan COSTEN van der WILTENBURGH en Maria JACOBSDR. {Zij is later gehuwd voor de kerk na 1620 met Alart ROELOFS.}
Uit dit huwelijk:

1. Anthony PETERS (zie II.1).
2. Geertruijd PETERS, geboren ca 1625, overleden v5-10-1698.
Gehuwd voor de kerk (1) v 1650 met Derck van DRIEL, geboren ca 1610, overleden ca 1651, zoon van Jan van DRIEL en Enneken VERBURGHT.
Gehuwd voor de kerk (2) v30-1-1651 met Rutger van SCHEVICKHAVEN, geboren ca 1620, overleden ca 1682.
3. Gertjen PETERS, genoemd als Moije en bloetmomber der kinderen van Christina Canis en Anthony Peters.

II.1    Anthony PETERS, molenaar, geboren ca 1620 te Eimeren, overleden v2-12-1663, zoon van Peter HENRIX (zie I.1) en Gisberta COSTEN van der WILTENBURGH.
Gehuwd voor de kerk op 14-06-1654 te Huissen (getuige(n): Corst van Angeren; Janneke Rogge) met Christina CANIS, geboren ca 1630 te Nijmegen, overleden na 1691.

PvB 314 fol 267. Vestenis
Geurt van Driell bekent oorcont erffp. Jacob van Eijmeren ende Rutger van Schevichaven op ten 9 april 1664 deugdelick van geleende ende penningen schuldig te sijn aan Christina Canis weduwe van El. Antony Peters ende haer erven eene somma van vijff hondert gulden hollants te verrenten alle iaer met vijff derselver gulden van t’ hondert, waarvan eerste? iaer verschenen? sall, op ten 9 april 1665 ende soo vervolgens tot den afflos toe, welcke acte? mede onder .. daer vrij sal staen mits op eendig? ende? .. d’ ander aen? 1/14? … te bevoren?, daervoor verbindende 4 1/2 morgen lants onder t’ kerspel van Bemmel in desen Ampt gelegen. Oost Henrick Gaertsen, Suidt: die gemeene straet, west: Bollick, ende noortwart die …. wort ge..rae.. mit submissie en renuntiatie als nu ….
reg. den 6 november 1668,

dochter van Johan CANIS (CANISIUS, KANIS), schepen (1619,1631), burgemeester Huissen (1627), en Claeske de BEYER (BENIERS). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 21-05-1665 te Elst (ng) met Dirck (Theodorus) GORIS, geboren ca 1635, overleden ca 1690, ovl voor 6-5-1694 (magescheid), zoon van NN GORIS.}
Uit dit huwelijk:

1. Joannes (Jan) PETERS (zie III.1).
2. Gijsbertjen PETERS, geboren voor 1657, overleden v 1694.
3. Peter PETERS, gedoopt (ng) op 23-01-1659 te Elst, overleden v 1694.
4. Cunera PETERS, gedoopt (ng) op 03-06-1661 te Elst (getuige(n): Rutger van Schevickhaven).
Gehuwd voor de kerk ca 1690 te Hulhuizen met Richardus de BEIER, geboren ca 1660, zoon van Rijck de BEIER en Naleken de BEIER.

III.1    Joannes (Jan) PETERS, molenaar? Gedoopt op 07-12-1656 te Elst (getuige(n): Jacob van Eimeren; Mechtelt Costen van der Wiltenburgh), ook in Huissen op 11-1-1657: Joes, Antonius Petri & Christina Canis, g: Jacob van Eimeren & Mechtelt Costen. Overleden -10-1736 te Haalderen.

Op 29-9-1714 bekennen Jan Peters en Luytje van Merm ‘deughdelijk schuldig’ te zijn aan Gertruyt van Aken en Elisabeth van Aken een bedrag van f3000,- met een jaarlijkse rente van 4¼ %. Als onderpand hiervoor geldt de woning en landerijen in Bemmel die Jan Peters en Luytje van Merm in eigendom bezitten. Op 4-9-1737 wordt de schuld voldaan. (ORA AOB inv.nr 317 f8)
Op 14-1-1728 wordt een testament opgemaakt, waarin Jan Peters de verdeling van aangeeft van ‘silver en gout, gemunt en ongemunt, huysen en landerijen in Haelderen’ over de kinderen Antony, Gijsbert, Peter, Christina en Gerretje. Christina krijgt bovendien, omdat ze verlamd is, honderd gulden per jaar omtrent kerstmis en 50 ellen doek voor hemden en het beste bed met toebehoren. De kinderen verklaren zich accoord. (ORA AOB inv.nr 317 f388).

Zoon van Anthony PETERS (zie II.1) en Christina CANIS.
Gehuwd voor de kerk ca 1695 te Hulhuizen met Lutgarda (Luytje) van MERM, geboren te Haalderen, gedoopt 1671 te Haalderen, overleden 1727 te Haalderen, dochter van Willem van MERM en Gijsbertje ENGELEN.
Uit dit huwelijk:

1. Christina PETERS (Mulders), geboren te Haalderen, gedoopt (rk) op 16-08-1696 te Hulhuizen (getuige(n): Petrus van Driel, Eva Goris), overleden op 11-04-1739 te Gent op 42-jarige leeftijd,

“ter oorsaecke deselve van Gott met Lamheyt aen haer ledematen besogt is” (ORA-AOB, inv.nr 317 f387).

Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 08-07-1738 met Rut HUYSMAN.

2. Gerharda (Gerritje) PETERS, geboren te Haalderen, gedoopt op 06-01-1698 te Gendt (getuige(n): Richardus de Berg, Everharda van Kerckhoff), overleden 1755 te Haalderen.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 30-10-1718 te Hulhuizen (getuige(n): Gisberta Noy, Anthony Peters) met Evert NUY (NOY), geboren ca 1690 te Griethuizen.
3. Gertrudis PETERS, geboren te Haalderen, gedoopt (rk) op 10-06-1699 te Hulhuizen (getuige(n): Cunera Peters), overleden voor 1728.
4. Antony PETERS (zie IV.6).
5. Gijsbert PETERS (zie IV.9).
6. Peter PETERS (zie IV.12).

IV.6    Antony PETERS, molenaar in Bemmel, geboren ca 1701 te Haalderen, overleden 1749 te Bemmel, tussen 17-12-1748 en 29-8-1749.

Op 17-12-1748 kopen Antony Peters en Elisabeth van Versen 2 akkers land, groot ong twee en een halve hont, gelegen onder het kerspel Bemmel in de moleweyde. (zie ORA-AOB inv.nr 321 f26)

Op 29-8-1749 vindt er een magescheid plaats omdat Elisabeth van Versen, dan weduwe van Antony Peters, voor de tweede keer wil trouwen en wel met Geurt Otten. Willem als meerderjarige zoon krijgt hierbij een hofstede met weyde in Haalderen, een perceel bouwland “de Dijclaer”, een perceel “Willem van Merm’s kempken” en een perceel bouwland “de Gaert Gaerden”. Dit onder Bemmel. De andere kinderen, nl. Gijsbert, Hendricus, Jan en Luitje krijgen en helft van 12 mergen weiland in Haalderen. (zie ORA-AOB inv.nr 321 f64v).

In 1749 doet Gerard Willem van Eck van Panthaleon “besaat op alle sodane gerede en ongerede goederen, actien en crediten”, die de molenaar Antony Peters uit Bemmel heeft nagelaten.(ORA-AOB inv. nr 321 f27).

Zoon van Joannes (Jan) PETERS (zie III.1) en Lutgarda (Luytje) van MERM.
Gehuwd voor de kerk (1) op 13-02-1721 te Nijmegen met Aaltje van ENT, geboren te Hees, overleden 1725-1726.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-12-1726 te Nijmegen met (Johanna) Elisabeth van VERSEN, 25 jaar oud, gedoopt op 09-08-1701 te Nijmegen, overleden voor 1750, dochter van Henricus van VEERSSEN, gruttemaker, en Mechtildis van de FRUYDHOF. {Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1749, kort na 29-8-1749 met Geurt OTTEN.}
Uit het eerste huwelijk:

1. Joannes PETERS, geboren te Haalderen, gedoopt op 23-08-1725 te Hulhuizen (getuige(n): Cornelia Goris).

Uit het tweede huwelijk:

2. Wilhelmus PETERS, geboren te Haalderen, gedoopt op 04-03-1727 te Hulhuizen (getuige(n): Jan Peters; Maria Henghst).
3. Lucretia PETERS, gedoopt op 11-12-1729 te Huissen (getuige(n): Jan van Versen, Christijn Peters).

Op 5-7-1768 is er een “erfmagescheyt of afdeylingen” van de goederen van wijlen haar ouder.

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 05-04-1765 te Gendt met Gerrit BUERMAN, zie PvB 381, fol 27, 34, 266. {Hij is later ondertrouwd op 20-03-1773 te Gendt, gehuwd voor de kerk op 18-04-1773 te Bemmel met Geeske HEUSKES, jd wonende onder Gent.}

4. Willem PETERS, geboren ca 1731.
5. Hendrik PETERS (zie V.6).
6. Jan Andreas PETERS, gedoopt (rk) op 30-11-1736 te Huissen (getuige(n): Dimert Versen, Mechel de Brouw).
7. Maria Lutgardis PETERS, gedoopt (rk) op 24-04-1739 te Huissen (getuige(n): Gisbert Peters, Joanna Maria Versen).
8. Mechtildis PETERS, gedoopt op 24-05-1741 (getuige(n): Everhardus Nuy; Anna Surmans).

V.6    Hendrik PETERS, gedoopt op 08-07-1734 te Huissen (getuige(n): Paulus van Versen, Joanna Albers).

Op 5-7-1768 volgt er een “erfmagescheyt of afdeylingen” van goederen van zijn ouders. Hendrik en Everdin Jansen krijgen via het lot hiervan een huis met schuur en een stuk land van 1½ mergen en een van 2 mergen.

Zoon van Antony PETERS (zie IV.6) en (Johanna) Elisabeth van VERSEN.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 01-05-1768 te Hulhuizen met Everdin JANSEN.
Uit dit huwelijk:

1. Lutgera PETERS, gedoopt op 23-12-1773 te Hulhuizen.
2. Antonia PETERS, gedoopt op 12-10-1775 te Hulhuizen.
3. Antonius PETERS, gedoopt op 05-09-1777 te Hulhuizen.
4. Litildis PETERS, gedoopt op 10-04-1781 te Hulhuizen.

IV.9    Gijsbert PETERS, winkelier, geboren ca 1704 te Haalderen, overleden -01-1762 te Nijmegen.

Op 12-9-1749 kopen Gijsbert Peters en Cornelia van Bennekom een viertal stukken land waarvan op twee huizen staan voor een bedrag van f 1276,-.

Op 6-4-1761 kopen Gijsbert Peters en Cornelia van Bennekom samen met rentmeester Derck Smits met zijn vrouw Geertruyd Breunisse, en Steven Hendrixs met zijn vrouw Willemina van Hal het adellijk Heerenhuys en goet genaamd de Essenpas “met annexe boerewoonige, stallinge, schuur, berg, backhuys, tuynen, boomgaert met bepootinge” voor een bedrag van f 6.740,-.

Op 1-4-1762 is Cornelia van Bennekom weduwe en boedelhouderse van wijlen Gijsbert Peters. Tussen bovengenoemde personen in de akte van 6-4-1761 wordt een scheiding en deling gedaan:
Steven Hendrixs en Cornelia van Bennekom krijgen hierbij :
1. Een stuk bouwland de Santwey genaamd, groot 5 mergen, gelegen in Haalderen.
2. De Essenpas (niet het adellijk huis) groot ongeveer 3 mergen.
3. De Willigenpas, groot ruim 3 mergen.

Op 30-5-1776 verkoopt Cornelia van Bennekom, geassisteert met haar zonen Gijsbertus, Theodorus en Johannes Wilhelmus voor f 1850,- drie stukken land aan Steven Hendriks van Erp en Willemina van Hal.

Op 14-5-1778 nemen Cornelia van Bennekom, G.J.D. Peters, de koopman Theodorus Bernardus Peters en zijn vrouw Maria Agnis Schuurkens een hypotheek van f 9000,- op een zevental stukken land (een met een hofstee erop) bij Baron van Tengnagel, kapitein in het regiment van generaal luitenant Raders, en zijn vrouw Gerhardina Cornelia van Spaans.

Op 24 april 1798 verkopen J.J. Schuurkens, als oom en “bloedmomboir” van de twee minderjarige kinderen van wijlen Theodorus Bernardus Peters en de nog in leven zijnde innoncente Maria Agnes Schuurkens, met namen Cornelia en Anna Peters; voorts Maria Elisabeth Ruijs weduwe en boedelhouderse van Gijsbertus Johannes Dominicus Peters; tenslotte H. van Bennekom en Wilhelmus Wolterus Ruijs, als aangestelde “momboiren”, over de minderjarige kinderen van voornoemde weduwe Peters, met namen Johannes Engebertus en Gijsberta Hendrika Christina Peters, tezamen kinds-kinderen en erfgenamen van hun grootouders Gijsbert Peters en Cornelia van Bennekom, echtelieden; voor een bedrag van 1650 gulden, aan Jacobus Eijkman. Een wel ter nering liggend koopmanshuis en erf, aan de Steenstraat, ter eenre het Bezienderspoortje en ter andere zijde het erf van de weduwe J. van Elsbroek. Bron: RAN invnr 2077-34(1); RAN invnr 2128; RAN invnr 3166; RAN invnr 2139.

Zoon van Joannes (Jan) PETERS (zie III.1) en Lutgarda (Luytje) van MERM.
Ondertrouwd (1) op 01-12-1726 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 16-12-1726 te Nijmegen met Maria KRIJNEN, geboren ca 1700 te Nijmegen, overleden op 27-11-1742 te Nijmegen. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1725. Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1725 met Jan WOLTERS.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 05-04-1744 te Nijmegen met Cornelia van BENNEKOM, 28 jaar oud, gedoopt (rk) op 04-09-1715 te Tiel, overleden op 25-11-1795 te Nijmegen op 80-jarige leeftijd, begraven op 25-11-1795 te Nijmegen (St. Stevenskerk), dochter van Gijsbert van BENNECOM en Johanna LONT.
Uit het tweede huwelijk:

1. Joanna PETERS, gedoopt op 29-01-1745 te Nijmegen (getuige(n): Antonius Peters; Joanna Lont).
2. Johannes Wilhelmus PETERS, presbyter, gedoopt op 22-07-1746 te Nijmegen (getuige(n): Bernard Jansen; Joanna Lont) (ORA-AOB, inv. nr 383 f251).
3. Anna PETERS, gedoopt (rk) op 04-02-1749 te Nijmegen (getuige(n): Mechelina van Bennekom).
4. Gijsbertus Johannes Dominicus PETERS (zie V.14).
5. Theodorus Bernardus PETERS (zie V.16).

V.14    Gijsbertus Johannes Dominicus PETERS, gedoopt op 09-11-1750 te Nijmegen (getuige(n): Wilhelmus van Bennekom; Antonia van Bennekom), overleden op 27-10-1795 te Nijmegen op 44-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert PETERS (zie IV.9) en Cornelia van BENNEKOM.
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 25-11-1792 te Reek (rk) (getuige(n): Joannes Franciscus van der Meulen, Joannes van den Elsen) met Maria Elisabeth RUIJS, overleden na 4-1798. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk v 1792 met Andreas Franciscus van der MEULEN.}
Uit dit huwelijk:

1. Gijsberta Hendrika Christina PETERS, gedoopt (rk) op 25-12-1793 te Reek (getuige(n): Joannes Henricus Ruijs, Cornelia Peters), overleden op 10-10-1849 te Reek op 55-jarige leeftijd.
2. Johannes Engelbertus PETERS, gedoopt (rk) op 01-04-1795 te Reek (getuige(n): Joannes Engelberto van Wel, Wendelina van Bennekom), overleden op 09-04-1885 te Herpen op 90-jarige leeftijd.
3. Christina PETERS.

V.16    Theodorus Bernardus PETERS, wijnkoper, gedoopt op 12-06-1753 te Nijmegen (getuige(n): Henricus van Bennekom (Henricus Nul); Antonia van Bennekom), overleden v 4-1798.

Op 14-5-1778 zijn Theodorus Bernardus en Maria Agnis Schuickens egtelieden, samen met zijn moeder Cornelia van Bennekom en (broer) G.J.D. Peters “deugdelijk schuldig aan de hoogwelgeb heer A.G. Baron van Tengnagel, kapitein in ’t regiment van de heer generaal luitenant Radens en vrouwe Gerhardina Cornelia van Spaans egtelieden een capitale somma van f 9.000,= met interest ad 4,25 %. Als onderpand een zevental landerijen in Bemmel en Haalderen. (ORA-AOB, inv. nr. 383, f14).
Genoemd als wijnkoper (ORA-AOB, inv. nr 383 f108 en f251).
In 1798 zijn er twee kinderen minderjarig en is Theodorus Bernardus overleden.

Zoon van Gijsbert PETERS (zie IV.9) en Cornelia van BENNEKOM.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 14-07-1776 te Nijmegen met Maria Agnes SCHUURKENS, geboren ca 1750 te Gennep, overleden na 1797, dochter van NN SCHUURKENS en NN.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Anna PETERS, gedoopt (rk) op 29-10-1779 te Nijmegen (getuige(n): Joannes baptista Affet (Herman Michels), Anna Gertrudis Schuirkens (Cornelia van Bennekom)).
2. Anna Wilhelma PETERS, gedoopt (rk) op 03-11-1782 te Nijmegen (getuige(n): Gijsbertus Peters, Anna Gertrudis Schuirkens).
3. Cornelis PETERS.
4. Anna PETERS.
5. Johannes PETERS.
6. Engelbertus PETERS.
7. Gijsbertus PETERS.
8. Hendrika PETERS.
9. Christina PETERS.

IV.12    Peter PETERS, geboren te Haalderen, gedoopt (rk) op 25-09-1707 te Hulhuizen (getuige(n): Stephanus Goris, Henrica Goris), ex Halderen, overleden op 18-05-1770 te Huissen op 62-jarige leeftijd.

ORA Overbetuwe inv.nr 381 (150). Op 17-11-1734 verkopen de echtelieden Peter Peters en Johanna Aelbers de helft van 4 mergen bouwland en 2 blokken waaldijk onder Bemmel aan Tijmen Jansen voor een bedrag van f237,-.
Op 5-5-1749 kopen Peter Peterse en Johanna Alberts van Willem Goris voor een bedrag van f148,- een vierde deel in het zevende gedeelte van het huis Klein Baal, gelegen onder Bemmel, groot ong. 19 mergen. Het was afkomstig van zijn broer Jan Goris. (ORA-AOB inv.nr 321 f39).
Op 15-5-1749 kopen Peter Peterse en Johanna Aelberts nog eens een vierde deel van het zevende gedeelte van Klein Baal, maar nu van Willem Goris. Daarbij nog het recht op een zilveren kom, tesamen voor f 150,=. Op 29-3-1771 heeft Willem Goris de f150,- van de erfgenamen van Peter Peters ontvangen.
Op 24-5-1760 vindt er een magescheid plaats tussen Peter Peters, weduwnaar van wijlen Jenneken Alberts en zijn kinderen. Hij woont dan aan de Scherpe Camp onder het kerspel Angeren. Peter Peters behoudt Klein Baal, een stuk bouwland van ca 7 mergen afkomstig van Antony Peters, en een stuk bouwlant, genaemt den Nootenboom, afkomstig van Christina Peters, ca 5 mergen. De kinderen Hendrina, Henricus, Gerardus, Wilhelmus en Gijsbertus al het bezit in Angeren (ca 26 mergen).

Zoon van Joannes (Jan) PETERS (zie III.1) en Lutgarda (Luytje) van MERM.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 11-07-1734 te Huissen met Jenneke (Joanna) ALBERS, geboren ca 1710 te Huissen, overleden ca 1759, dochter van Hendrik ALBERS en Hendrina CLAESEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 52-jarige leeftijd op 27-04-1760 met Johanna KREYVANGER, geboren 1723 te Huissen, overleden op 22-08-1767 te Huissen. ORA Over Betuwe inv.nr 381 (134). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1759. Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1759 met Willem BODT.}
Uit het eerste huwelijk:

1. Henderick PETERS, gedoopt op 02-05-1735 te Huissen (getuige(n): Jan Peters; Stineke Peters), overleden voor 1760.
2. Lutgardis (Luytje) PETERS, gedoopt op 14-10-1736 te Huissen (getuige(n): Henderick Albers, Stineke Peters), overleden op 19-08-1791 te Huissen op 54-jarige leeftijd, begraven op 25-08-1791 te Huissen.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 02-05-1761 te Huissen met Paul RUTJES, 30 jaar oud, kuiper, organist, gedoopt op 28-12-1730 te Zyfflich, overleden op 22-02-1811 te Huissen op 80-jarige leeftijd, zoon van Henricus RUTJENS en Aleida DERKS.
3. Peter PETERS, gedoopt op 09-04-1738 te Huissen.
4. Johannes PETERS (zie V.22).
5. Hendrina PETERS, gedoopt op 09-10-1742 te Huissen (getuige(n): Antoni Peters, Geertruy Voss).
Gehuwd met Hendrik ALBERS, geboren ca 1744, overleden op 11-07-1793 te Huissen, begraven op 15-07-1793 te Huissen.
6. Henricus PETERS (zie V.26).
7. Willemina PETERS, gedoopt op 26-01-1747 te Huissen (getuige(n): Lucas Albers, Bartje Jansen), overleden voor 1760.
8. Wilhelmus PETERS, gedoopt op 16-04-1748 te Huissen (getuige(n): Bernt van Merm, Willemina Nuy), overleden voor 1760.
9. Willemina PETERS, gedoopt op 22-05-1749 te Huissen (getuige(n): Albert Albers, Gerrie Peters), overleden voor 1760.
10. Gerardus PETERS (zie V.32).
11. Wilhelmus PETERS, vicaris van Huissen (1780-1799), pastoor van Bemmel (1795-1807), gedoopt (rk) op 21-04-1753 te Huissen (getuige(n): Hermen Mutter, Grada Cornelissen), overleden op 15-02-1807 te Bemmel op 53-jarige leeftijd, begraven op 18-02-1807 te Bemmel, in de kerk,

pvb ?? Vestenis. Compareerde voor mijn ondergeschreevene erfpagteren des ampts Overbetuwe Wilm Peters meerderjarige jonkman ter school tot Ceulen, bekenne ontfangen e hebben en deugdelijk schuldig te sijn, aan anderen van mejuffrouw A.C. Martini weduwe van J.F. van den Kerkhof, in leeven predicant tot Angeren, een somma ad 499,- gulden. etc. 26-9-1776.

pvb ?? Opdragt. Compareerden voor ons onderges: erfpagteren des ampts Overbetuwe den weleerwaarden heer Wilhelmus Peters cappellaan van Huyssen en verklaarden voor eene welbetaalde somma van zeshondert en twintig guldens verkocht te hebben, en bij deesen te cedeeren en in vrijen eijgendom te transporteren aan mijnen broeder Henricus Peters jongman een perceel bouwland, groot ngeveer drie morgen, van ouds het Groote Sandstuk genaamd onder het kerspel Angeren . etc. 18-1-1784.

12. Gijsbertus PETERS (zie V.36).

Uit het tweede huwelijk:

13. Johannes Wilhelmus (Jan Willem) PETERS, gedoopt op 30-03-1761 te Huissen (getuige(n): Christianus Ockhorst; Joanna Verheyen).
14. Christina Gertruij PETERS, gedoopt op 18-03-1763 te Huissen (getuige(n): Jan Peters; Hermina van Wielick).
15. Hermina PETERS, gedoopt op 20-07-1764 te Huissen (getuige(n): Jan Bod; Hendrina Peters).
16. Petrus Adolphus (Adolf) PETERS, gedoopt op 04-04-1767 te Huissen (getuige(n): Henricus Peters; Maria Bod), overleden op 26-07-1775 te Huissen op 8-jarige leeftijd.

V.22    Johannes PETERS, gedoopt op 14-03-1740 te Huissen (getuige(n): Jan Willemsen, Lisbet van Versen), overleden op 28-04-1816 te Gendt op 76-jarige leeftijd, zoon van Peter PETERS (zie IV.12) en Jenneke (Joanna) ALBERS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-05-1761 te Huissen (getuige(n): custos Alphen, Hendrin Peters) met Johanna (Maria) GEENEN, geboren ca 1743 te Leuth, overleden 1782 te Angeren, dochter van Joannes GEENEN, koopman, herbergier, en Joanna de HAAG.
Uit dit huwelijk:

1. Joannes PETERS, geboren te Angeren, gedoopt op 15-03-1762 te Huissen (getuige(n): Hermannus Gene, Joanna Kraijvangers) (ex Scherpenkamp).
2. Joannes PETERS (zie VI.18).
3. Gijsbertus PETERS (zie VI.20).
4. Hendricus PETERS (zie VI.22).
5. Leonardus PETERS, geboren te Angeren, gedoopt op 03-08-1769 te Huissen (getuige(n): Gerardus Peters, Aldegondis Geenen).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 05-06-1797 te Huissen met Wilhelmina HENDRIKS, gedoopt 1766 te Angeren, overleden op 22-10-1811 te Angeren, dochter van Hendrik HENDRIKS en Helena ENGELEN.
6. Petrus PETERS, geboren te Angeren, gedoopt op 15-02-1772 te Huissen (getuige(n): Wilhelmus Peters, Gerarda Geenen), overleden op 25-10-1843 te Bemmel op 71-jarige leeftijd.

VI.18    Joannes PETERS, landman (1836), gedoopt op 23-07-1763 te Huissen (getuige(n): Peter Peters, Christina Coppers?), overleden op 10-08-1841 te Bemmel op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes PETERS (zie V.22) en Johanna (Maria) GEENEN.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 09-10-1791 te Angeren. Huissen Stad 11-10-1791 rbs 981.2 en Angeren 9-10-1791 met Helena WENKERS, geboren 1759, overleden op 11-10-1833 te Honderd Morgen, dochter van Hendrik WENKERS en Joanna HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:

1. Joannes PETERS, gedoopt op 30-05-1786 te Huissen (getuige(n): Cornelia Wenckers, Hendricus Wenckers), overleden op 25-06-1786 te Huissen, 26 dagen oud.
2. Joanna PETERS, gedoopt op 29-12-1789 te Huissen (getuige(n): Albertus Wenckers; Maria Wenckers), overleden op 28-10-1790 te Huissen, 303 dagen oud.
3. Joanna PETERS, gedoopt op 29-12-1790 te Huissen (getuige(n): Albertus Wenkers, Maria Wenkers).
4. Johannes PETERS, gedoopt op 04-08-1792 te Huissen (getuige(n): Petrus Peters, Cornelia Wenkers).
5. Henricus (Hendrik) PETERS (zie VII.5).
6. Peter PETERS, gedoopt op 02-12-1796 te Huissen (getuige(n): Leonardus Peters; Joanna Wenkers), overleden 1797 te Angeren.
7. Peter PETERS (zie VII.8).
8. Willem PETERS, timmerman, gedoopt op 17-06-1800 te Elden (getuige(n): Gijsbertus Peeters, Maria Wenkers) (tweeling), overleden op 21-12-1841 te Bemmel op 41-jarige leeftijd.
9. Maria PETERS, gedoopt op 17-06-1800 te Elden (getuige(n): Wilhelmus Peeters, Maria Daams) (tweeling), overleden op 25-02-1848 te Huissen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 08-04-1836 te Bemmel met Theodorus FRERIKS, 23 jaar oud, boerenknegt, geboren op 29-06-1812 te Zevenaar, zoon van Arnd FRERIKS en Hendriena van HAAREN.

VII.5    Henricus (Hendrik) PETERS, arbeider, tabaksplanter, gedoopt op 10-07-1794 te Huissen (getuige(n): Henricus Peters; Joanna Hendriks), overleden op 24-03-1844 te Angeren op 49-jarige leeftijd, zoon van Joannes PETERS (zie VI.18) en Helena WENKERS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-05-1827 te Bemmel met Geertrui GERRITSEN, 29 jaar oud, dienstmeid, gedoopt op 07-02-1798 te Elst, overleden op 19-02-1882 te Bemmel op 84-jarige leeftijd, dochter van Ties GERRITSEN en Wilhelmina van BERGEN. {Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 20-01-1845 te Bemmel met Gradus VERMEULEN.}
Uit dit huwelijk:

1. Johanna PETERS, geboren op 21-12-1828 te Angeren, bij huw: 27-12-1828, overleden op 26-04-1883 te Bemmel op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-10-1856 te Bemmel met Joannes STOFFELS, 32 jaar oud, arbeider, metselaar, geboren op 08-10-1824 te Bemmel, zoon van Henricus STOFFELS, arbeider, en Margaretha van HAAF.
2. Jan Derk PETERS, geboren op 24-08-1830 te Angeren.
3. Joannes PETERS, geboren op 02-09-1832 te Bemmel, overleden op 29-12-1846 te Nijmegen op 14-jarige leeftijd.
4. Helena PETERS, geboren op 17-05-1834 te Angeren.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-01-1863 te Bemmel met Joannes WILLEMSEN.
5. Matheus PETERS, geboren op 28-03-1838 te Angeren.
6. Hendrik PETERS, geboren op 30-04-1841 te Angeren, overleden op 03-04-1842 te Angeren, 338 dagen oud.
7. Hendrik PETERS, geboren op 30-10-1843 te Angeren, overleden op 20-06-1844 te Angeren, 234 dagen oud.

VII.8    Peter PETERS, arbeider, winkelier, gedoopt op 05-05-1798 te Huissen (getuige(n): Joannes Hilterman; Anna Maria Ten Peesen), overleden op 10-07-1864 te Driel op 66-jarige leeftijd, zoon van Joannes PETERS (zie VI.18) en Helena WENKERS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 04-08-1837 te Bemmel met Theodora (Dorothea) GERDSEN (GERRITSEN), 30 jaar oud, dienstmeid, gedoopt op 08-02-1807 te Huissen, overleden op 30-10-1876 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, dochter van Gijsbertus GERDSEN en Hendrina TEUNISSEN.
Uit dit huwelijk:

1. Jan PETERS (zie VIII.10).
2. Gijsbert PETERS, geboren op 21-03-1840 te Gendt, overleden op 01-07-1842 te Gendt op 2-jarige leeftijd.
3. Helena PETERS, geboren op 31-10-1841 te Gendt.
Gehuwd (1) op 15-jarige leeftijd op 09-03-1857 te Gendt met Jan VERHOEVEN, 40 jaar oud, geboren op 14-06-1816 te Gendt.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 25-04-1867 te Gendt met Adrianus van den BOOGAARD.
4. Gijsberta PETERS, geboren op 25-11-1844 te Gendt.
5. Hendrik PETERS (zie VIII.18).

VIII.10    Jan PETERS, geboren op 01-01-1838 te Angeren, overleden op 08-02-1913 te Arnhem op 75-jarige leeftijd, zoon van Peter PETERS (zie VII.8) en Theodora (Dorothea) GERDSEN (GERRITSEN), dienstmeid.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 23-08-1876 te Arnhem met Willemina BONET, 30 jaar oud, geboren op 07-07-1846 te Arnhem, overleden op 07-06-1895 te Arnhem op 48-jarige leeftijd, dochter van Gaspar BONET en Willemina BORGERS.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 25-09-1895 te Arnhem met Elisabeth NAVARRO, 55 jaar oud, geboren op 22-04-1840 te Arnhem, dochter van Everhardus NAVARRO en Catharina MOLENKAMP.
Uit het eerste huwelijk:

1. Jan PETERS, geboren 1891.

VIII.18    Hendrik PETERS, geboren op 08-09-1849 te Gendt, overleden op 13-01-1913 te Arnhem op 63-jarige leeftijd, zoon van Peter PETERS (zie VII.8) en Theodora (Dorothea) GERDSEN (GERRITSEN), dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-08-1874 te Arnhem met Christina NATEROP, 26 jaar oud, geboren op 28-08-1847 te Oosterhout (Gld), overleden op 29-12-1929 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, dochter van Christiaan NATEROP en Helena KEMKEN.
Uit dit huwelijk:

1. Petrus Christianus PETERS, pakhuisknecht, geboren op 14-10-1874 te Arnhem, overleden op 11-12-1952 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1898 te Arnhem met Maria Johanna OELRIG, 23 jaar oud, geboren op 07-01-1875 te Arnhem, dochter van Willem OELRIG en Maria BREUNS.
2. Hendrikus Johannes PETERS, spoorwegarbeider, geboren op 31-05-1876 te Arnhem, overleden op 28-04-1968 te Rheden op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 30-07-1897 te Rheden met Maria Margaretha HARTGERS, 23 jaar oud, geboren op 09-01-1874 te Rheden, dochter van Teunis HARTGERS en Willemina EGBERTS.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 24-05-1911 te Arnhem met Johanna Elisabeth GOEDKOOP, 27 jaar oud, geboren op 04-09-1883 te Apeldoorn, overleden op 19-02-1963 te Rheden op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Johannes GOEDKOOP en Grada BROM.
3. Leonardus Gerardus PETERS, geboren op 09-11-1878 te Arnhem, overleden op 28-06-1948 te Arnhem op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-06-1908 te Uithoorn met Johanna van der JAGT, 24 jaar oud, geboren op 06-11-1883 te Uithoorn (de Kwakel), overleden op 17-03-1957 te Noordwijkerhout op 73-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van der JAGT en Johanna VOORN.
4. Christianus PETERS, geboren op 05-10-1883 te Arnhem, overleden op 19-09-1951 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05-01-1910 te Rotterdam met Maria Antoinetta RAVESTEYN, 21 jaar oud, geboren op 22-09-1888 te Rotterdam.
Gehuwd (2) te Rotterdam met Ida JUEGL, geboren op 26-04-1891 te Kloesterle, Tjechie.
5. Magdalena Theodora PETERS, geboren op 27-01-1886 te Arnhem, overleden op 13-03-1965 te Arnhem op 79-jarige leeftijd.
6. Angenes PETERS, geboren op 01-05-1889 te Arnhem, overleden op 18-10-1959 te Nieuwer Amstel op 70-jarige leeftijd.

VI.20    Gijsbertus PETERS, voerman, arbeider, geboren te Angeren, gedoopt op 24-04-1765 te Angeren (getuige(n): Paulus Rutjes, Hendrina Peters), overleden op 31-01-1831 te Angeren op 65-jarige leeftijd, zoon van Johannes PETERS (zie V.22) en Johanna (Maria) GEENEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1787 te Angeren met Maria BOSMAN, geboren ca 1764 te Keeken, overleden op 21-09-1838 te Angeren, “Maria Jansen, zich ook noemende Bosman”, dochter van Jan BOSMAN.
Uit dit huwelijk:

1. Henrica/Hendrina PETERS, gedoopt op 20-08-1788 te Angeren (getuige(n): Henricus Peters; Petronella Albers).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-08-1817 te Arnhem met Gerrit van KLEEF.
2. Wilhelmus PETERS, gedoopt op 24-08-1790 te Angeren (getuige(n): eerw. Willem Peters; Anna Joanna Duysmijn), overleden op 08-09-1850 te ? op 60-jarige leeftijd.
3. Joanna PETERS, gedoopt op 08-10-1792 te Angeren (getuige(n): Leonardus Peters, Joanna Bosman), overleden op 27-07-1850 te Angeren op 57-jarige leeftijd.
4. Gijsbertus PETERS (zie VII.17).
5. Petrus PETERS, gedoopt op 28-12-1796 te Angeren (getuige(n): Petrus Peters, Anna Maria ten Peesen).
6. Antonia PETERS, dienstbode, gedoopt op 07-02-1799 te Huissen, overleden op 28-08-1836 te Bemmel op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 05-08-1836 te Bemmel met Gerardus van DRIEL, 29 jaar oud, kanonnier battaljon veldartillerie, gedoopt op 10-02-1807 te Hulhuizen, overleden na 1836, zoon van Joannes van DRIEL en Jacoba WEG.
7. Peter PETERS, arbeider, gedoopt op 19-02-1803 te Huissen, overleden op 20-10-1845 te Gendt? op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-09-1829 te Bemmel met Theodora van KEULEN, 33 jaar oud, arbeidster, gedoopt op 03-05-1796 te Griethuizen (Pruissen), overleden op 26-06-1874 te Angeren op 78-jarige leeftijd, dochter van Coenradus van KEULEN en Joanna DOMBEEK, arbeidster. {Zij was eerder gehuwd voor 1821. Zij was eerder gehuwd voor 1821 met Theodorus PETERS, overleden op 31-07-1828 te Gendt, zoon van Rut PETERS en Anna Maria STEENHOFF.}
8. Hermanus PETERS (zie VII.24).

VII.17    Gijsbertus PETERS, arbeider, geboren te Angeren, gedoopt op 04-09-1794 te Angeren (getuige(n): Joannes Peters; Everdina Bosman), overleden op 28-03-1877 te Angeren op 82-jarige leeftijd, zoon van Gijsbertus PETERS (zie VI.20) en Maria BOSMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-06-1821 te Bemmel met Antonia EVERS, 23 jaar oud, gedoopt op 01-04-1798 te Elst, overleden op 28-10-1874 te Angeren op 76-jarige leeftijd, dochter van Theodorus EVERS en Hendrika TEUNISSEN, arbeidster.
Uit dit huwelijk:

1. Jan Derk PETERS (zie VIII.20).
2. Anna Maria PETERS, geboren op 10-05-1823 te Angeren, overleden op 03-06-1831 te Angeren op 8-jarige leeftijd.
3. Willem PETERS (zie VIII.23).
4. Hermanus PETERS (zie VIII.25).
5. Theodora PETERS, geboren op 14-12-1829 te Angeren.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-01-1853 te Gendt met Bernd Frans RASING.
6. Gijsbertus PETERS, boereknecht, geboren op 25-12-1832 te Angeren, overleden op 23-02-1853 om 18:00 uur te Angeren op 20-jarige leeftijd, woonde in Angeren huis C-117.
7. Bernardus PETERS (zie VIII.30).
8. Hendrikus PETERS, geboren op 07-08-1836 te Angeren.
9. Petrus PETERS, geboren op 19-05-1838 te Angeren, overleden op 21-05-1838 te Angeren, 2 dagen oud.
10. Peter PETERS, geboren op 02-03-1840 om 14:00 uur te Angeren, overleden op 08-01-1866 te Angeren op 25-jarige leeftijd.
11. Antonius PETERS, geboren op 20-05-1842 te Angeren, overleden op 02-12-1844 te Angeren op 2-jarige leeftijd.

VIII.20    Jan Derk PETERS, arbeider, geboren op 30-06-1821 te Angeren, overleden op 17-05-1882 te Angeren op 60-jarige leeftijd, kan niet schrijven in 1868, zoon van Gijsbertus PETERS (zie VII.17) en Antonia EVERS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25-05-1861 te Bemmel met Johanna JANSEN, 35 jaar oud, dienstmeid, geboren op 24-02-1826 te Angeren, overleden op 12-11-1910 te Bemmel op 84-jarige leeftijd, dochter van Peter JANSEN en Maria van DAALEN, arbeidster.
Uit dit huwelijk:

1. Hendrina PETERS, geboren op 19-04-1862 te Angeren (gem. Bemmel), v: Jan Dirk Peters, overleden op 07-08-1944 te Arnhem op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-04-1893 te Gendt met Gerrit HOLLAND, 34 jaar oud, arbeider, geboren op 18-10-1858 te Gendt, overleden op 08-04-1927 te Gendt? op 68-jarige leeftijd, zoon van Gradus HOLLAND, schipper(h); tabaksplanter (1883), en Hendrina van KEMPEN, dienstmeid.
2. Maria PETERS, geboren op 02-08-1863 om 01:00 uur te Bemmel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1889 te Bemmel met Peter KUSTER, 33 jaar oud, metselaar, geboren op 26-09-1855 te Angeren, zoon van Peter KUSTER, metselaar, en Clasina Geertruida BOUWMAN.
3. Petrus PETERS, geboren op 24-10-1864 om 04:00 uur te Angeren.
4. Gijsbertus PETERS, arbeider, akkerman, landbouwer, geboren op 06-03-1868 om 04:00 uur te Angeren, overleden op 15-03-1924 te Bemmel op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-10-1897 te Bemmel met Petronella Gerarda BORGERS, 25 jaar oud, dienstmeid, geboren op 12-02-1872 te Angeren, dochter van Remigius BORGERS, arbeider, en Johanna BOUWMAN.
5. Antonia Maria PETERS, geboren op 22-09-1870 om 19:00 uur te Angeren, overleden op 04-05-1872 te Angeren op 1-jarige leeftijd.

VIII.23    Willem PETERS, schipper(1864,1877), geboren op 31-05-1825 te Doornenburg, bij overlijden staat Angeren als geboorteplaats. Overleden op 28-11-1877 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd, zoon van Gijsbertus PETERS (zie VII.17) en Antonia EVERS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 12-09-1864 te Gendt met Maria Lucia van der MEULEN, 28 jaar oud, geboren op 05-07-1836 te Bemmel, geb 5-6-1836 volgens genlias-h. Overleden na 1877, dochter van Adrianus van der MEULEN, tapper (1864), en Jacoba Theodora van LOO.
Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Theodora PETERS, geboren op 24-02-1867 te Ruhrort, overleden op 05-05-1886 te Lobith (Herwen en Aerdt) op 19-jarige leeftijd.
2. Gijsbertus PETERS, geboren op 20-05-1869 te Millingen.
3. Antonia Maria PETERS, geboren op 20-12-1871 te Rotterdam, overleden op 30-03-1901 te Lobith (Herwen en Aerdt) op 29-jarige leeftijd.
4. Johanna Elisabeth PETERS, geboren op 30-04-1874 te Ruhrort, Dld, overleden op 21-02-1914 te Arnhem op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-1902 te Arnhem met Johannes Bernardus HULSCHREURDER, schoenmaker (h), geboren 1848 te Zwartsluis, zoon van Jan HULSCHREURDER, koopman (1902), en Martha Maria van den HOORN. {Hij was eerder gehuwd v 1902 met Margaretha Elisabetha ROGHART.}

VIII.25    Hermanus PETERS, geboren op 14-09-1827 te Angeren, zoon van Gijsbertus PETERS (zie VII.17) en Antonia EVERS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-02-1863 te Gendt met Everdina BROUWER, 27 jaar oud, geboren op 09-03-1835 te Gendt, dochter van Derk BROUWER en Petronella Hendrika van DRIEL.
Uit dit huwelijk:

1. Antonius PETERS, geboren op 01-07-1863 te Gendt.
2. Hendrikus PETERS, geboren op 27-01-1866 te Gendt.
3. Maria PETERS, geboren op 13-07-1869 te Gendt.
4. Gijsbertus PETERS, geboren op 27-06-1872 te Gendt.

VIII.30    Bernardus PETERS, arbeider(h), akkerman (1897), landbouwer (1906), geboren op 02-06-1834 te Angeren, overleden op 05-11-1914 te Haalderen op 80-jarige leeftijd, begraven op 09-11-1914 te Bemmel, zoon van Gijsbertus PETERS (zie VII.17) en Antonia EVERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-02-1862 te Huissen met Petronella SLUIJTER (SCHLÜTER), 22 jaar oud, naaister(h), geboren op 27-06-1839 te Huissen, overleden op 12-03-1921 om 16:00 uur te Bemmel op 81-jarige leeftijd, get: Johan Peters, zoon, 47jr, b:stationschef, w:Bemmel Petrus Paulus Huisman, 67jr, b:gemeenteveldwachter, w:Bemmel, begraven op 15-03-1921 te Bemmel, dochter van Johannes SLUIJTER, linnenwever, en Petronella SLUIJTER, arbeidster.
Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hendrikus PETERS, geboren op 09-12-1862 te Angeren, overleden op 20-01-1864 te Angeren op 1-jarige leeftijd.
2. Johanna PETERS, geboren op 13-01-1865 te Angeren, overleden op 16-10-1872 te Angeren op 7-jarige leeftijd.
3. Johannes Hendrikus (Hendrik) PETERS, huisknecht (1897), los werkman (1921), geboren op 27-11-1866 om 07:00 uur te Angeren, overleden op 03-06-1950 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd, is op 3-1-1895 naar Arnhem gegaan.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-1897 te Bemmel met Willemina HOEDEMAKER, 21 jaar oud, geboren op 11-11-1875 te Herwen en Aerdt, overleden op 27-05-1932 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd, dochter van Theodorus HOEDEMAKER, steenbakkersbaas (1897), en Anna Maria HUISMAN.
4. Petronella Antonia PETERS, geboren op 31-03-1869 om 04:00 uur te Angeren, overleden op 16-02-1872 te Angeren op 2-jarige leeftijd.
5. Antonia (Tonia) PETERS, geboren op 18-09-1871 om 00:00 uur te Angeren, overleden op 28-09-1949 te Nijmegen op 78-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1949 te Bemmel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1899 te Bemmel met Antonius Daniël PETERS, 27 jaar oud, warmoezenier (1899),fruithandelaar, kassier boerenleenbank, geboren op 18-10-1871 te Bemmel, overleden op 11-09-1943 te Bemmel op 71-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus PETERS, tabaksplanter, en Maria JANSSEN.
6. Johann PETERS, stationschef BSM, landbouwer, geboren op 16-06-1873 te Duisburg,D, overleden op 17-06-1964 te Haalderen op 91-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1964 te Haalderen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-05-1906 te Bemmel (rk) met Helena Catharina (Lena) WILTING, 23 jaar oud, geboren op 12-06-1882 te Gendt, gedoopt (rk) op 12-06-1882 te Gendt (getuige(n): Jan Wiltink; Catharina Volkers), overleden op 27-11-1965 te Nijmegen op 83-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1965 te Haalderen, dochter van Gerardus Hendrikus WILTING, steenbakkersbaas, en Maria PETERS, dienstmeid.
7. Gisbert (Gijs) PETERS, landbouwer, geboren op 30-05-1875 te Duisburg, overleden op 29-01-1966 te Winssen op 90-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1966 te Winssen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-04-1908 te Bemmel (getuige(n): Wilhelmus Peters, broer, landb, 29jr; Bernardus Peters, broer, bakker, 23jr) met Johanna Maria ELING, 27 jaar oud, geboren op 25-03-1881 te Bemmel, overleden op 17-04-1965 te Nijmegen op 84-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1965 te Winssen, dochter van Gradus ELING, landbouwer, en Everdina JANSSEN.
8. Wilhelmus (Willem) PETERS, landbouwer, fruitkweker (h), kerkmeester, geboren op 06-10-1878 te Haalderen, overleden op 01-02-1975 te Beek (Ubbergen) op 96-jarige leeftijd, begraven op 05-02-1975 te Haalderen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02-05-1913 te Bemmel (getuige(n): Antonius Daniel Peters, 41jr, warmoezenier, w:Bemmel) met Maria Gerarda MEURS, 31 jaar oud, geboren op 01-04-1882 te Bemmel, overleden op 11-05-1960 te Haalderen (Bemmel) op 78-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1960 te Haalderen, dochter van Frederikus Gerardus MEURS en Everdina BEKKER.
9. Johanna (Hanneke) PETERS, geboren op 05-03-1881 te Haalderen, overleden op 28-05-1964 te Elst op 83-jarige leeftijd, begraven op 01-06-1964 te Elst.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1911 te Bemmel met Bernardus Theodorus NAS, 27 jaar oud, fruithandelaar(h), geboren op 23-03-1884 te Bemmel, overleden op 27-02-1971 te Elst op 86-jarige leeftijd, begraven op 03-03-1971 te Elst, zoon van Theodorus NAS, fruithandelaar, en Maria LINTSEN.
10. Bernardus (Bernard) PETERS, bakker, geboren op 21-03-1885 te Bemmel, overleden op 19-08-1973 te Nijmegen op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-04-1913 met Wilhelmina Theodora (Mina) TEUNISSEN, 30 jaar oud, geboren op 27-11-1882 te Hummelo en Keppel, overleden op 04-02-1927 te Nijmegen op 44-jarige leeftijd.

VII.24    Hermanus PETERS, arbeider, gedoopt op 13-07-1806 te Huissen (getuige(n): Jacob Richard; Alijda Bosman), zoon van Gijsbertus PETERS (zie VI.20) en Maria BOSMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-05-1833 te Bemmel met Theodora Joanna CORNELISSEN, 27 jaar oud, dienstmeid, gedoopt op 02-08-1805 te Angeren, overleden op 16-03-1835 te Doornenburg op 29-jarige leeftijd, dochter van Henricus CORNELISSEN en Maria KRIJNEN, arbeidster.
Uit dit huwelijk:

1. Gijsbertus PETERS, geboren op 01-07-1833 te Gendt, overleden op 21-03-1838 te Angeren op 4-jarige leeftijd.

VI.22    Hendricus PETERS, geboren te Angeren, gedoopt op 02-11-1767 te Huissen (getuige(n): Henderick Peters, Helena Geenen), overleden op 10-05-1816 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, zoon van Johannes PETERS (zie V.22) en Johanna (Maria) GEENEN.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-10-1796 te Amsterdam met Anna Maria Ten PEESE, 22 jaar oud, gedoopt op 09-09-1774 te Weesp, overleden op 02-02-1822 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd, dochter van Matthijs Ten PEESE en Caatje SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:

1. Joannes Henricus PETERS, gedoopt op 06-08-1799 (getuige(n): Joannes Peters; Maria Ten Peese).
2. Catharina Johanna PETERS, gedoopt op 09-05-1803 (getuige(n): Frans van der Meer; Catharina Schouten).
3. Anna Cornelia PETERS, gedoopt op 01-03-1807.
4. Maria Francisca PETERS, gedoopt op 23-08-1808.

V.26    Henricus PETERS, winkelier, gedoopt op 30-11-1744 te Huissen (getuige(n): Evert Nuy, Cornelia van Bennekom). Hendrik woont in 1770 te Amsterdam (ORA AOB inv nr 381 folio 150). Zoon van Peter PETERS (zie IV.12) en Jenneke (Joanna) ALBERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 01-05-1768 te Hulhuizen. Bij dit huwelijk waren 9 getuigen aanwezig!
1. Joannes Jansen, 2. Gerardus Marns, 3. Rutgerus Nuy, 4. Albert Bosman, 5. Jan Derk van Gein, 6. Gertrudis Jansen, 7. Gerarda Nuy, 8. Wilhelmina Jansen, 9. Judith Weg. Echtgenote is Everdina JANSEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 20-10-1785 te Amsterdam met Anna Johanna DUISMIJN, 23 jaar oud, gedoopt op 24-06-1762 te Amsterdam, dochter van Andries DUISMIJN en Willemina van LINGEN.
Uit het eerste huwelijk:

1. Lutgera PETERS, gedoopt op 23-12-1773 (getuige(n): Rutgerus Nuy; Elisabeth Jansen).
2. Antonia PETERS, gedoopt op 12-10-1775 (getuige(n): Gisbertus Nuy; Wilhelmina Jansen).
3. Antonius PETERS, gedoopt op 05-09-1777 (getuige(n): Andreas Helsen; Mechtildis Jansen).
4. Lutildis PETERS, gedoopt op 10-04-1781 (getuige(n): Gerardus Jansen; Elisabeth Jansen).

Uit het tweede huwelijk:

5. Wilhelmina PETERS, gedoopt op 09-11-1787 (getuige(n): Willem Peters; Wilhelmina van Lingen).
6. Johanna PETERS, gedoopt op 22-12-1788 (getuige(n): Gerrit Peters; Ludewina Peters).
7. Petrus PETERS, gedoopt op 15-01-1791 (getuige(n): Paul Rutjes; Hendrina Peters).
8. Hendrina Jacoba PETERS, gedoopt op 25-07-1795 (getuige(n): Wilhelmus Peters; Wilhelmina van Lingen).
9. Andreas PETERS, gedoopt op 08-02-1796 (getuige(n): Gijsbertus Peters; Christina Peters).
10. Geertruy Elisabet PETERS, gedoopt op 19-02-1799 (getuige(n): Henricus van Lingen; Elisabeth van Lingen).
11. Fransiscus PETERS (zie VI.37).

VI.37    Fransiscus PETERS, gedoopt op 25-10-1800 (getuige(n): Andreas Clasen; Wilhelmina van Lingen), zoon van Henricus PETERS (zie V.26) en Anna Johanna DUISMIJN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-03-1826 te Amsterdam met Geetruida Maria ten HULSCHER, 23 jaar oud, gedoopt op 23-05-1802 te Amsterdam, overleden op 07-06-1855 te Amsterdam op 53-jarige leeftijd, dochter van Joannes ten HULSCHER en Anna Maria van den YVER.
Uit dit huwelijk:

1. Joanna Antonia PETERS, geboren op 01-02-1827.
2. Joannes Fransiscus PETERS, geboren op 25-10-1828.
3. Henricus Joannes PETERS, geboren op 26-09-1830.
4. Maria Albertina PETERS, geboren op 08-04-1832.
5. Andreas Fransiscus PETERS, geboren op 05-05-1838.
6. Gerardus Theodorus PETERS, geboren op 17-06-1839.
7. Elisabeth Geertruida PETERS, geboren op 23-07-1840.
8. Fransiscus Joannes PETERS, geboren op 23-03-1843.
9. Fransiscus Aloysius PETERS, geboren op 05-05-1844.
10. Anthonie Nicolaas Johannes PETERS, geboren op 17-04-1847.

V.32    Gerardus PETERS, gedoopt op 23-02-1751 te Huissen (getuige(n): Albert Albers, Mintje Nuy), overleden op 26-08-1800 te Huissen (Bergerden) op 49-jarige leeftijd, zoon van Peter PETERS (zie IV.12) en Jenneke (Joanna) ALBERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 29-04-1777 te Huissen met Maria BOD, gedoopt 1752 te Huissen, begraven op 04-08-1790 te Huissen, dochter van Joannes BOD.
Ondertrouwd (2) op 20-10-1791 te Wamel, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 08-11-1791 te Bemmel met Allegonda (Anna Grada/Anna Gonda) GEENEN, 28 jaar oud, gedoopt op 03-09-1763 te Zyfflich (getuige(n): Christophorus Geenen, Maria de Haegh), overleden op 07-12-1820 te Bemmel op 57-jarige leeftijd, dochter van Joannes GEENEN, koopman, herbergier, en Joanna de HAAG.
Uit het eerste huwelijk:

1. Petrus PETERS (zie VI.39).
2. Wilhelmus PETERS, gedoopt op 13-01-1780 te Huissen (getuige(n): Joannes Bod; Lutgarda Peters), overleden op 13-01-1780 te Huissen, 0 dagen oud.
3. Wilhelmus PETERS (zie VI.42).
4. Joanna PETERS, gedoopt op 25-12-1783 te Huissen (getuige(n): Antonius Bod; Joanna Verheyen), overleden op 18-09-1791 op 7-jarige leeftijd.
5. Adolphus PETERS, gedoopt op 28-10-1786 te Huissen (getuige(n): Theodorus Krayvanger; Gertrudis Wolters).
6. Theodora PETERS, gedoopt op 03-08-1790 te Huissen (getuige(n): Joannes Bodt; Lutje Peters).

Uit het tweede huwelijk:

7. Joannes PETERS, gedoopt op 09-01-1793 te Huissen (getuige(n): eerw. Willem Peters; Jacoba Geenen), overleden op 08-08-1811 te Huissen op 18-jarige leeftijd.
8. Henricus PETERS (zie VI.48).
9. Antonius PETERS (zie VI.50).

VI.39    Petrus PETERS, landman, landbouwer (1861), gedoopt op 10-03-1778 te Huissen (getuige(n): eerw. Wilhelmus Peters; Huberta Bod), overleden op 11-11-1861 te Bemmel op 83-jarige leeftijd, zoon van Gerardus PETERS (zie V.32) en Maria BOD.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 06-05-1825 te Bemmel met Geertruida Adriana SANDERS, 21 jaar oud, gedoopt op 06-08-1803 te Angeren, dochter van Theodorus SANDERS, landman, en Maria LAMERS.
Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Theodorus PETERS (zie VII.40).
2. Johannes Wilhelmus PETERS (zie VII.42).
3. Theodorus Johannes PETERS, geboren op 14-06-1829 te Bemmel (getuige(n): Adolf Peters; Anna Maria Sanders).
4. Maria Hendrina PETERS, geboren op 05-06-1832 te Bemmel (getuige(n): Henricus Peters; Hendrina Sanders), overleden op 07-02-1904 te Angeren op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-11-1861 te Bemmel met Wilhelmus van HUET, 57 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-08-1804 te Duiven, overleden voor 1904, zoon van Wilhelmus van HUET en Christina BURGERS.
5. Geertruyda Allegonda PETERS, geboren op 24-05-1835 te Bemmel (getuige(n): Antonius Peters; Joanna Sanders).
6. Hermina Albarta PETERS, geboren op 05-09-1840 te Bemmel (getuige(n): Hermanus Sanders; Adelberta Sanders).

VII.40    Gerardus Theodorus PETERS, landbouwer, geboren op 06-02-1826 te Bemmel (getuige(n): Theodorus Sanders; Adelberta Sanders), overleden op 19-01-1894 te Bemmel op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus PETERS (zie VI.39) en Geertruida Adriana SANDERS.
Gehuwd met Jacoba Hendrina ROELOFSEN, overleden voor 1894 te Huissen.
Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Hermina PETERS, geboren op 22-04-1871 te Bemmel.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-05-1905 te Bemmel met Johannes Wilhelmus PEELEN, 35 jaar oud, landbouwer, geboren op 25-12-1869 te Westervoort, zoon van Theodorus Hendrikus PEELEN, landbouwer, en Lucia JANSSEN.
2. Petrus Theodorus Bernardus PETERS, geboren op 12-08-1875 te Bemmel.
3. Geertruida Gerarda Allegonda PETERS, geboren op 22-07-1877 te Bemmel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-05-1906 te Bemmel (getuige(n): Petrus Th. B. peters, broer, landbouwer, 31jr, w:Bemmel) met Hendrikus Domianus PEELEN, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-06-1872 te Westervoort, zoon van Theodorus Hendrikus PEELEN, landbouwer, en Lucia JANSSEN.

VII.42    Johannes Wilhelmus PETERS, geboren op 20-03-1827 te Bemmel (getuige(n): Wilhelmus Peters; Geetruida Huisman), zoon van Petrus PETERS (zie VI.39) en Geertruida Adriana SANDERS.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-04-1863 te Huissen met Wilhelmina VERHOEVEN, 27 jaar oud, geboren op 27-10-1835 te Herwen en Aerdt, dochter van Arnoldus Christianus VERHOEVEN en Anna Catharina HEYLTJES.
Uit dit huwelijk:

1. Theodora Catharina Geertruida PETERS, geboren op 21-06-1868 te Huissen.

VI.42    Wilhelmus PETERS, gedoopt op 28-12-1780 te Huissen (getuige(n): Bart Versluys; Hendrina Peters), zoon van Gerardus PETERS (zie V.32) en Maria BOD.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-05-1822 te Huissen met Maria Antonia KRAAYVANGER, 23 jaar oud, gedoopt op 31-05-1798 te Huissen, overleden op 28-02-1878 te Huissen op 79-jarige leeftijd, dochter van Theodorus KRAAYVANGER en Bernardina NAS.
Uit dit huwelijk:

1. Alijda Maria PETERS, geboren op 20-09-1823 te Huissen, overleden op 25-02-1874 te Utrecht op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-01-1856 te Huissen met Theodorus van RIJN, vleeshouwer te Utrecht op Vismarkt 104 (bestaat nog steeds!).
2. Gerarda Alegonda PETERS, geboren op 13-02-1825 te Huissen, overleden op 22-04-1889 te Huissen op 64-jarige leeftijd.
3. Theodorus Wilhelmus PETERS, geboren op 30-03-1826 te Huissen, overleden op 11-07-1832 te Huissen op 6-jarige leeftijd.
4. Bernardina Helena PETERS, geboren op 12-03-1828 te Huissen.
5. Joannes Antonius PETERS (zie VII.54).
6. Maria Everdina PETERS, geboren op 12-12-1831 te Huissen, overleden op 20-03-1834 te Huissen op 2-jarige leeftijd.
7. Theodorus Wilhelmus PETERS, geboren op 11-09-1833 te Huissen, overleden op 10-07-1888 te Huissen op 54-jarige leeftijd.
8. Maria Joanna PETERS, geboren op 07-09-1835 te Huissen, overleden op 13-02-1843 te Huissen op 7-jarige leeftijd.
9. Frederika Geertruida PETERS, geboren op 04-08-1837 te Huissen, overleden op 12-08-1841 te Huissen op 4-jarige leeftijd.
10. Wilhelmus Antonius PETERS, geboren op 09-08-1839 te Huissen, overleden op 19-08-1839 te Huissen, 10 dagen oud.
11. Johanna Theresia PETERS, geboren op 01-09-1840 te Huissen, overleden op 11-09-1841 te Huissen op 1-jarige leeftijd.
12. Fredericus Wilhelmus PETERS, geboren op 25-12-1841 te Huissen.

VII.54    Joannes Antonius PETERS, logementhouder, koffiehuishouder, geboren op 08-12-1829 te Huissen, zoon van Wilhelmus PETERS (zie VI.42) en Maria Antonia KRAAYVANGER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-04-1863 te Huissen met Elisabeth Hendrica Margaretha KAMPSCHREUR, 23 jaar oud, geboren op 13-03-1840 te Bemmel.
Uit dit huwelijk:

1. Alijda Maria PETERS, geboren op 17-01-1864 te Huissen.
2. Wilhelmus Theodorus PETERS, geboren op 05-09-1865 te Huissen.
3. Gerardus Fredericus PETERS, geboren op 09-07-1867 te Huissen.
4. Hendricus Johannes PETERS, geboren op 23-09-1869 te Huissen.
5. Hermanus Johannes PETERS, geboren op 19-11-1872 te Huissen, overleden op 27-12-1873 te Huissen op 1-jarige leeftijd.

VI.48    Henricus PETERS, landbouwer, gedoopt op 06-12-1795 te Huissen (getuige(n): Joannes Geenen; Hendrina Peters), zoon van Gerardus PETERS (zie V.32) en Allegonda (Anna Grada/Anna Gonda) GEENEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-04-1829 te Huissen met Henrica Maria DERKSEN, 23 jaar oud, gedoopt op 13-04-1806 te Hulhuizen, overleden op 15-09-1882 te Huissen op 76-jarige leeftijd, dochter van Derk DERKSEN en Maria van ROSSUM.
Uit dit huwelijk:

1. Aldegonda Willemina PETERS, geboren op 12-02-1830 te Huissen.
2. Maria Johanna PETERS, geboren op 09-07-1831 te Huissen, overleden op 11-07-1859 te Huissen op 28-jarige leeftijd.
3. Gerardus Wilhelmus PETERS, geboren op 07-01-1833 te Huissen, overleden op 10-03-1849 te Huissen op 16-jarige leeftijd.
4. Johanna Helena PETERS, geboren op 14-11-1834 te Huissen.
5. Theodorus Wilhelmus PETERS, geboren op 16-01-1837 te Huissen, overleden op 24-02-1866 te Huissen op 29-jarige leeftijd.
6. Henrica Carolina PETERS, geboren op 26-05-1839 te Huissen.
7. Theodora Hendrina PETERS, geboren op 22-09-1842 te Huissen, overleden op 21-07-1859 te Huissen op 16-jarige leeftijd.
8. Willemina Hendrica PETERS, geboren op 27-03-1844 te Huissen.

VI.50    Antonius PETERS, landman, gedoopt op 04-04-1798 te Huissen (getuige(n): Reinerus Geenen; Hendrina Peters), overleden op 16-09-1861 te Bemmel op 63-jarige leeftijd, w:Doornenburg, geb:Bemmel, zoon van Gerardus PETERS (zie V.32) en Allegonda (Anna Grada/Anna Gonda) GEENEN.
Gehuwd (1) op 40-jarige leeftijd op 15-06-1838 te Bemmel met Hendrina van GROEN, 32 jaar oud, gedoopt op 12-02-1806 te Gendt, overleden op 30-09-1847 te Doornenburg op 41-jarige leeftijd, dochter van Joannes van GROEN en Aleydis BUSCH, landbouwster.
Gehuwd (2) met Hendrina ROELOFS.
Uit het eerste huwelijk:

1. Allegonda Joanna (Daadje) PETERS, geboren op 11-04-1839 te Doornenburg, overleden op 09-11-1912 te Bemmel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1863 te Bemmel met Andries HOOGVELD, overleden voor 1912.
2. Joanna Everdina PETERS, geboren op 13-08-1841 te Doornenburg, overleden op 14-01-1920 te Bemmel op 78-jarige leeftijd.
3. Johannes Gerardus PETERS, geboren op 29-07-1843 te Doornenburg, overleden op 03-05-1847 te Doornenburg op 3-jarige leeftijd.

V.36    Gijsbertus PETERS, geboren te Angeren, gedoopt op 05-03-1756 te Huissen (getuige(n): Jan van Merm, Antony Raymakers), overleden op 08-01-1814 te Elden op 57-jarige leeftijd, zoon van Peter PETERS (zie IV.12) en Jenneke (Joanna) ALBERS.
Ondertrouwd (1) op 11-08-1780 te Elden, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-08-1780 te Huissen (Vicarie) (getuige(n): Jan Willem Peters, Joanna Rutjes) met Clara Sibilla van VLEUTEN, 35 jaar oud, gedoopt op 27-05-1745 te Huissen, overleden op 28-11-1794 te Elden op 49-jarige leeftijd, dochter van Theodorus van VLEUTEN en Joanna DUDIJN (DUDAIM, DODIJN). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 29-04-1764 te Elden met Dirck SLINCKMAN, 36 jaar oud, gedoopt op 12-09-1727 te Eimeren (getuige(n): Jan Dierckse, vrouw Anse en Aeleke Vosch), overleden op 27-02-1780 te Elden op 52-jarige leeftijd.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 04-09-1795 te Huissen (Vicarie) met Maria DAAMS.
Uit het eerste huwelijk:

1. Joanna PETERS, gedoopt (rk) op 21-04-1781 te Huissen (getuige(n): Joannes Peters, Gertrudis Wolters), overleden voor 1794.
2. Antonius/Andries? PETERS, gedoopt (rk) op 26-01-1783 te Huissen (getuige(n): Eerw. Willem Peters, Christina Peters), overleden voor 1794.
3. Theodora PETERS, gedoopt (rk) op 20-09-1785 te Huissen (getuige(n): Hendrikus Peters; Lutgardis Peters).
4. Petronella PETERS, gedoopt op 10-09-1788 te Huissen (getuige(n): Paulus Rutjes; Hendrina Peters).
5. Theodora PETERS, geboren ca 1790 te Elden, overleden op 07-09-1831 te Elden.
Gehuwd met Gradus EVERS.
6. Petrus PETERS, gedoopt op 19-05-1790 te Huissen (getuige(n): Gerardus Peters; Joanna Bod).

Uit het tweede huwelijk:

7. Antonius PETERS, gedoopt op 21-07-1796 (getuige(n): eerw. Wilhelmus Peters; Elisabeth ter Wind).
8. Gertrudis PETERS, gedoopt (rk) op 10-02-1798 te Elden (getuige(n): Henricus Daams, Hendrina Peters).
9. Joannes PETERS, gedoopt (rk) op 20-06-1799 te Elden (getuige(n): Gijsbertus Daams, Anna Margaretha Daams).
10. Arnoldus PETERS, gedoopt (rk) op 14-04-1801 te Elden (getuige(n): Theodorus Daams, Wilhelmina Hoogvelt).
11. Gijsbertus PETERS, gedoopt (rk) op 05-02-1803 te Elden (getuige(n): Henricus Rutjes, Gertrudis Wolters).
12. Joannes of Gerardus PETERS, gedoopt (rk) op 16-12-1804 te Elden (getuige(n): Joannes Daams, Aldegondis Geenen).
13. Elisabeth Sybilla PETERS, gedoopt (rk) op 16-06-1807 te Elden (getuige(n): Petrus Peeters, Helena Verhoeven).
14. Elisabetha PETERS, gedoopt (rk) op 06-04-1809 te Elden (getuige(n): Gijsbertus Albers, Gertrudis Daams).