Clans

Een clan is een groep mensen die op de een of andere manier bij elkaar horen. Het zijn van oorsprong onderling verwante families. In het begin was de familierelatie het belangrijkste bindende element. Naarmate een clan in omvang groeide, door geboorteaanwas en ook door opneming van nietverwante mensen, kwam de familierelatie meer op de achtergrond te staan. Het belangrijkste bindende element werd nu de gemeenschappelijke cultuur: dezelfde onderlinge taal en religie.

In Schotland zijn een groot aantal clans, zoals de MacDonalds, Douglas, MacIntosh, Mackay, MacGregor etc. Elke clan heeft zijn oorsprong in een bepaald gebied van Schotland. Sommige clans komen op meerdere plaatsen voor. Er zijn dan ook landkaarten van Schotland waarop de verschillende clans staan afgebeeld.

De Stewarts behoren niet tot één clan: er zijn diverse takken die afstammen van de verschillende High Stewarts. Zo ook met de locatie van de Stewart/Stuart clans. We kennen Stewarts of Appin, Stewart of Galloway, Steuarts of Grandtully, Stewart of Ardvorlich, Stuart of Bute, etc.

Waar onze roots liggen, is helaas nog onbekend. Onze verste voorouder, James Steward (=Jacobus Stuart), was soldaat in het regiment Hamilton, dat een onderdeel was van The Royal Scots. Dat regiment recruiteerde in het gebied rond Edinburgh. Volgens de clan map komen in dat gebied inderdaad Stuarts voor.