Gelders archief

Notariële archieven

(Lokatie: Gelders Archief te  Arnhem)

De notariële akten van Bemmel bevinden zich in het Gelders Archief. De Bemmelaren gingen naar de notaris in het dorp Bemmel, maar ook wel naar de notarissen in de directe omgeving zoals Elst, Nijmegen of Arnhem.

Kijk in de inventaris de notariële akten van Standplaats Bemmel en Elst, daar zijn ook de originele afbeeldingen in te zien.

Je hebt voor het bekijken wel een (gratis) account van Family Search nodig.

Oud Rechterlijk Archief Ambt Overbetuwe (1434-1811)

(Lokatie: Gelders Archief te Arnhem)

Voor gegevens uit de civiele en criminele rechtspraak is het archief van het Ambt Over-Betuwe van belang. Hier vindt men o.a. verkoop van onroerend goed, boedelscheidingen, hypotheekstellingen, etc.

Zie Inventaris Oud Rechterlijk Archief (ORA) Ambt Over-Betuwe
III. Vrijwillige rechtspraak
B. Nieuw protokol 1e serie 1654-1759
C. Nieuw protokol 2e serie 1759-1811

Zie Indices op deze protokollen

Memories van Successie

(Lokatie: Gelders Archief te  Arnhem)

(kantoor Elst 1818-1902, inventarisnummer 0028)

Inventaris van de memories van Aangiften van nalatenschappen en de bijbehorende ingangen, afhankelijk van de Ontvanger der Successie Rechten en de Tafels IV en VI van de Dienst der Registratie, kantoor Elst.
Dit kantoor omvat de gemeenten Bemmel, Elst, Gendt, Herwen, Heteren, Huissen en Valburg. Tot 1824 behoren ook het onder de gemeente Kesteren gelegen Opheusden en de gemeente Dodewaard tot het resort van dit kantoor. Tot 11-3-1818 behoren Herwen, Aerdt en een deel van Pannerden (de zgn. Honderd Morgen) nog tot de gemeente Bemmel.

Kaartenverzameling

(Lokatie: Gelders Archief te  Arnhem)

Van belang is o.a. de verzameling van kaarten van het gebied Over-Betuwe.

nr 75 Overbetuwe, algemeen: Bemmel, Gendt, Hemmen, Valburg

inv.nr. 0873 – Lijst van verpondingskaarten

Een collectie van zeer uiteenlopende aard. In 1811 bijeengebracht door of voor het kadaster.
o.a.:
nr. 95 Mairie Bemmel  –  Bemmel z.j.
nr. 96 Mairie Lent        –  Ressen 1810
nr. 97 Mairie Lent        –  Doornik 1811

De oude wet van 14-7-1805 heeft bepaald dat er een belasting zou worden geheven van de waarde der grondeigendom, en wel tot de 100e en 20e penning.
Nb.: de nummers 1-7 zijn door lekkage tijdens 1944-1945 door vocht aangetast, Bemmel bovendien door muizen aangevreten (!).