Index op S

Index op de protocollen van bezwaar, 1e en 2e serie, 1654-1811, de letter S


Voornamen           Naam              PvB Folio                Opmerking
Jan              S....he             314  142, 212
Naleken            S...ken             314  270                wes van ...?
Aletta Carolijna       Sabathay?            386  31
Francis            Sackers             319  41
Gerardus           Sackers             320  70
Gerrit            Sackers             318  226
Gerritje           Sackers             319  41
Willemijn           Sackers             319  41
Willemijn           Sackers             320  70
Margreta           Saedt              387  162v
Frans             Saekers             320  70
Helena Maria         Sagittarius           318  91
Theodora Maria        Sagittarius           318  104
Judith            Salomons            380  256
Christiaan          Sam               388  122
Coenraad           Sam               388  122
Hendrik            Sam               387  12v, 239, 266v
Hendrik            Sam               386  169, 169v, 181, 280
Hendrik            Sam               388  31v, 52, 122, 158v
Meyer             Samson             380  256
A.R.L.            Sandberger           386  203
Derck Henrick van den     Sande              322  63
Gerarda van de        Sande              317  362
Gerritje van de        Sande              317  362
Gijsbertus van de       Sande              317  362                wed Stickhuijsen
Grietje van de        Sande              317  362
Willem van de         Sande              316  278
Jan              Sander             388  113v
Alijda            Sanders             385  74v
Anna             Sanders             381  143
Anneke            Sanders             383  245
Apolonia           Sanders             319  26
Apolonia           Sanders             318  61
Appellonia          Sanders             383  313v
Cornelia           Sanders             387  50, 151
Cornelis           Sanders             388  126
Cornelis           Sanders             386  14v
Cornelus           Sanders             387  124, 210
Evert             Sanders             318  229                jonghman
Evert             Sanders             319  297
Fredrik            Sanders             387  111v, 121v, 123, 146, 202
Gerrit            Sanders             318  61
Gerrit            Sanders             318  139                getrout aan Aaltje Derex
Gerrit            Sanders             314  167, 200
Geurt             Sanders             320  29
Henrick            Sanders             321  172
Hermanus           Sanders             387  268v
Jacob             Sanders             318  61
Jacob             Sanders             381  143
Jacob             Sanders             383  245                kinderen door Jacob bij Anneke Sanders Ehelijk erwekt
Jacoba            Sanders             387  275
Jacoba            Sanders             385  74v                minderjarig
Jan              Sanders             318  61
Jan              Sanders             316  171                getrout aen Johanna Jansen
Johanna            Sanders             385  74v                minderjarig
Luijtje            Sanders             321  172
Lukresia           Sanders             384  203, 204
Margaritha          Sanders             387  275
Maria             Sanders             382  34v
Neuleken           Sanders             317  86,16
Peter             Sanders             316  204
Peter             Sanders             317  342,389
Peter             Sanders             387  124, 275
Rijck             Sanders             320  24
Rijck             Sanders             319  200,258,264
Rijck             Sanders             384  223v, 226v, 231          kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Rijck Sande
Rijk             Sanders             385  2                 kinderen van Rijk Sanders en Helena Breunissen in lev
Sander            Sanders             387  124, 209
Theodorus           Sanders             385  74v                minderjarig
Willem            Sanders             381  143
Willemina           Sanders             385  74v
Derck             Sanders             320  129
Peter             Sanders             318  223, 230
Derck             Sanders van Wel         319  131
Evert             Sanders van Wel         320  128
Evert             Sanders van Wel         319  131
Henrick            Sanders van Wel         319  131
Petronella          Sanders van Wel         319  131
Theodora           Sanders van Wel         319  131
Wilhelma           Sanders van Wel         319  131
Anthonia           Sanders van Well        383  318
Maria Geertruij        Sanders van Well        383  318
Lamert            Sandijck            316  75
Aelbert van de        Sandt              315  4,6,8,20,20
Alardt van de         Sandt              315  4
Albert van          Sandt              314  171, 182, 207, 229,244, 253    in medu instrumenti
Gerrit van der        Sandt              317  68
Jan Albert van de       Sandt              317  362                kinderen va...
Jantje van de         Sandt              317  362
Otto van de          Sandt              314  171, 257
Rijckwijn en Alard van de   Sandt              317  362                Erfgen. van
Rijcqwijn van de       Sandt              315  4
Rijequin van de        Sandt              314  55, 93, 96, 130, 155, 172, 182, 202, 232, 237, 249, 257, 262
Alart van de         Sant              314  54, 80, 96, 130, 152, 171, 182, 190, 232, 234, 237, 249, 251, 257
Gerrit van          Santen             383  262v
Gertruijt van         Santen             317  349                Erfgen. van , wed. Menthem
Gertruijt van         Santen             317  349                wed. van Jan Manthem
Helena van          Santen             317  262
Henderijn van         Santen             316  258
Henderina van         Santen             317  171,253,291,325
Henrick van          Santen             317  262
Jan van            Santen             316  49                 smit tot Arnhem
Jan? van           Santen?             314  249?, 250
Janetta van          Santfort            316  195
Jenneken van         Santfort            314  237
Jenneken van         Santfort            315  26
Gertruijt van         Sarchen?            317  349                kinderen van ... wede van Jan Menthem
Arien van           Sas               316  104, 114, 128
Arien van           Sas               381  238
Derck             Sas               316  171, 171
Gerrit van          Sas               319  253
Guert             Sas               314  119, 29, 295, 252, 264, 266
Helena van          Sas               381  238
Jan Hendrik          Sas               381  238
Johanna            Sas               381  238
Maria van           Sas               381  239v
Catharina           Sasbolt             315  222
Catharina           Sasbout             319  191                wed van Henrick van Westervelt
Joost Gerrit van der     Saset??             314  233
Johanna            Sax?              385  41                 wed. Oppenraaij
Peter             Schaaf             386  126v                kinderen wijlen Peter Schaaf
Herbert            Schaap             318  225
Reijnier           Schaap             318  225
Gertruijt           Schaapdijck           320  13
Gertruijt           Schaapdijck           319  21
Gertruijt           Schaapdijck           318  237
Steven            Schaars             386  126v, 129
Steven            Schaars?            385  206v
W. van            Schaayck            388  68
Aelbert            Schaddestred?          317  48
Gijsbert Joachims       Schaeff             314  145
Sent             Schaeff             314  150
Heiltjen           Schaep             314  135
Hendrick Christiaen      Schaep             315  65
Cornelis           Schaets             316  188
Francois           Schaets             315  108
Gerrit            Schaets             314  105
Stephania Maria        Schaets             316  189,197,254,267,268,269,277    wed. van den overste Lt Erkelens
Adriaen Peters        Schaetz             314  36, 51, 52, 80, 88
Henrick van          Schaijck            314  252
Willem van          Schaijk             386  249v                weduwe van Jacobus Urent?
Goswijn            Schaijman            316  52
Peter             Schaps             316  214                kinderen van ...
Anna             Scharmeij            384  77
Cornelis           Scharmeij            384  77
Cornelis           Schats             318  189
Henrick            Schats             318  189                kinderen en kints kinderen van
Megtelt            Schats             318  189                Erfgen. van
Stephania Maria        Schats             317  18
Stephania Maria        Schats             318  174                wed. Erkelens
Martina van der        Schatte             387  191, 415
J.H.             Scheers             386  187v
J.H.             Scheers             386  206v
Johannes           Scheers             386  126v
P               Scheers             382  18; 20               weduwe van den Schorsmit (?)
Roeland            Scheers             317  380
Fredr. Harpert        Scheid de Groulard       387  325v
Michiel            Schelkens            318  197
Johanna            Schelkes            387  283
M.              Schelkes            387  434
Michiel            Schelkes            321  107
Michiel            Schelkes            322  145,239
Michiel            Schelkes            386  244
Michiel            Schelkes            385  116v                kinderen en erfgenamen van Michiel Schelkes in leven
C.W. van           Schellebeek           322  46
Michiel            Schellekes           319  34
Elisabeth           Schelmeij            385  233
Cornelis           Schelvisvanger         322  186,212,213
Johan             Schenck van Nijdeggen      314  8
Derck             Scheperreijn          317  243, 333
Henrica            Schepman            317  103
Elisabeth           Schermeij            384  79
Hermijn            Schermeij            384  77
Anna Mechtelt van       Scherpenseel          380  135, 136, 139, 149, 154, 173, 251
Gertruijdt          Schetters            315  51
H.E.             Scheubert            387  190v, 415
Elisabet van         Schevichhaven          315  258                onmunidge doghter van Gijsbert van Schevichhaven
Gijsbert van         Schevichhaven          315  162,167,258            ender selter(?) voorkinderen
Herman van          Schevichhaven          315  78
Geriken van          Schevickhaven          315  216                kijnderen van ... en Hendrick van Betuw
Elisabet van         Schevickhoven          316  101
Elisabet van         Schevickhoven          319  282
Elisabet van         Schevickhoven          317  361                wed. van Bernt Engelen
Gertruijt           Schevickhoven          317  227
Gijsbert van         Schevickhoven          316  101                kinderen van ...
Gijsbert van         Schevickhoven          316  212                wed. van wijlen ...
Frans van           Schevickhoven          316  101, 101, 212
Jan              Schiefseler           319  95
Antonia constantia onm.    Schiff             387  356v
Daniel            Schiff             387  356
Hendrina Marieke onm.     Schiff             387  356v
A.C.             Schift             388  40v                onmundig
Hendrina Marieke       Schift             388  40v                onmundig
Steven van der        Schilt             314  92, 100, 102, 142, 212
Adriaen Willem        Schimmelpennicnk van den Oij  316  26, 64, 74
Adrianus Willem        Schimmelpenninck van der Oij  315  256
Adriaen            Schimmelpenninck van der Oije  316  64
W.A.             Schimmelpennink van der Oije  386  248
Derck             Schipper Heijm         318  27, 69
Johanna            Schlicht            321  239
Catharina           Schoenmaaker          322  173,257
Catharina           Schoenmaaker          381  7
Catharina           Schoenmaecker          380  1, 297v
Lamert            Schoenmaecker          316  53
Catharina           Schoenmaker           382  20; 72v
Aernt             Scholten            317  28
Cornelia           Scholten            320  127
Resier            Scholten            322  160
Joost             Schomaker d..          318  126
S.F.             Schonbach            388  29v
W.H.             Schonbach            388  29
W.D.             Schoonbeck           386  92 pro se, 198           als voogd
H.W.             Schoonderbeek          387  381v, 383
Jacob             Schoonderbeek          387  134v, 148v, 149v, 166, 300v, 348v, 358, 381v, 383
Jacobus van          Schoonhoven           315  144
Jan              Schoraad?            386  126v                kinderen van Jan Schoraad en Elisabeth Schoraar gehuw
Ansken Herus         Schotanus            316  1
Amelia            Schouw             386  126v, 129
Maria Elisabeth van      Schouwenburg          386  208                weduwe Koekebacker
Reijniera Catharina      Schouwhamer           385  29v
Amalia            Schram?             385  206v
Otto Agnis van        Schrastein           315  74,74
Agnis             Schreur             319  102                wed. van Arien Eijmers
Jacob             Schreur             318  13
Jacob             Schreur             317  384
Evert             Schreven            317  362
Jan              Schreven            317  6,22
Jan              Schreven            318  125
Maria             Schrier?            314  269
Elisabeth           Schrijnders           322  246
Anna             Schrijvers           384  77
Anneken            Schrijvers           319  9,74
Grietje            Schrijvers           319  9
Ida              Schrijvers           317  244,244,245,318
Ida              Schrijvers           318  36, 59, 232
Willem Adriaen van      Schroeyestijn          316  80
Paul             Schroiestein          314  189, 190
Catharina van         Schroijsctein          315  151
Bucho van           Schroijstein          315  151
Adriaen van          Schroistein           314  90
Bartholomeus van       Schroystein           314  46
Jacoba            Schuffeler           319  289,290,291
Jan              Schuffeln            315  258
Leendert           Schuijlingh           318  200
Nicolaes frederick van der  Schuiren            317  19,19
Maria Agnis          Schuirkens           383  14v; 73v; 79v; 108v; 110; 113v; 119; 122; 225; 251; 298v
Jan              Schuirman            317  61
Adam             Schul              319  107
Adam             Schüsselaer           318  42
Adam             Schusseler           315  258
Jacoba            Schusseler           318  114
Jan              Schusseler           318  9, 114
Johan             Schusseler           316  111,112,264
Peter             Schusseler           318  114
Peter             Schusseler           319  290,291
Jan              Schut              318  120, 122, 123
Maria Agnes          Schuurkens           385  178
Maria Agnes          Schuurkens           386  209, 214v             innoc.
J.J.             Schuurkens q.q.         386  209, 214v
Petronella          Schuurman            320  26
Petronella          Schuurman            319  214
Susanna            Scromhuijsen          315  229                wed. Lunnickhuijsen
Jacob             Sebissen            321  176,190,197,200,202
Aernt             Sebus              321  190,197,200,202
Bart             Sebus              321  197,200,202
Gerrit            Sebus              321  190                senoir
Gerrit            Sebus              321  197,200,202            junior
Henrick            Sebus              320  9
Henrick            Sebus              319  152
Henrick            Sebus              380  7, 10               erfgen van
Henrick            Sebus              322  81,86,107
Jan              Sebus              320  9                 den jongen
Jan              Sebus              320  9,49
Jan              Sebus              322  81                 senior
Jan              Sebus              321  129                getrout aen Maria Cregting
Jan              Sebus              317  220,397
Jan              Sebus              321  256                wedr van Petronella Hermsen woonagtig tot Bemmel
Jan              Sebus              318  103, 143
Jan              Sebus              316  171, 273
Jan              Sebus              321  197,200,202            tot Lent
Jan              Sebus              319  24,152,297
Jan              Sebus              382  25
Jan              Sebus              380  7, 10, 188v, 299, 300, 301v, 304
Lijsbet            Sebus              321  197,200,202
Mechelt            Sebus              321  191,265,265
Mechtelt           Sebus              322  81,235
Mechtelt           Sebus              380  7, 10               wed van Holterman
Meghtelt           Sebus              320  9
Meghtelt           Sebus              319  297
Naleken            Sebus              321  197,200,202
Berndt            Segers             315  111,160
Gerritje           Segers             318  113, 116              wed. de Greef
Maritje            Segers             318  113
Seger             Segers             319  90
Seger             Segers             317  198
Seger             Segers             316  270
Seger             Segers             318  98, 99, 113 in margine
Tijs             Segers             316  202
Hubertus           Segers .            386  205v
Lamert            Segers van Westervelt      316  60, 83
Jacob             Sehusen?            314  71                 in margine
Jacobus van          Selem              321  180
Arnolt van          Sellen             315  36,40,57,81,82,83,153
Catarina van         Seller             317  43                 is rooms catolijk - of 't Clopje
Catharina van         Seller             317  37
Elisabet van         Seller             316  222
Henderina van         Seller             316  241
Hendrick van         Seller             315  128,146,253
Catharina           Seller, van           316  209
Joannes Henricus       Sellings            314  267
Antonij van          Setten             316  87                 Burgerm. te Wageningen
Amelia Candacia van      Sevenaar            318  11, 55, 71, 102, 157
Bernardt Frans van      Sevenaar            316  83                 Heer van Wolferen als Caroteur van Doornick
Amilia van          Sevenaer            317  336, 336, 372, 373, 397
Bernhard Frans van      Sevenaer            317  128, 188 (7x), 189 (5x)
Candacia Amelia van      Sevenaer            319  49
Henrietta Maria van      Sevenaer            318  11
Henrietta Maria van      Sevenaer            317  397                siet op Sedonia van Sevenaer is deselve persoon
Isabella van         Sevenaer            317  336,336,372,373
Sedonia van          Sevenaer            318  157
Sedonia van          Sevenaer            317  336,336,372,373,382,390,397
B.F. van           Sevenaer tot Wolferen      318  11, 157              kinderen van de Hr.
Maria             Severain            319  22,66
Maria             Severain            322  164,168
Maria             Severijn            318  242, 243
Johan Albert         Sichterman           315  240
Helena Elisabet        Siegenmeijer          316  105
Jacoba            Siegenmeijer          316  105
Jacobus            Siegenmeijer          316  105
Justinus Siegismundus     Siegenmeijer          316  105
Catharina Louisa       Siegenmeyer           316  105
Johan Fredrick        Sigmeijer?           315  254,254,254            auditeur
Cornelis Johan        Sillingh            316  31
Cornelis Johan        Sillingh            316  31                 kinderen van .. ende Gertruijt van Eijmeren
Cornelissen van        Sillingh            315  182                kinderen van
Derck             Simens             317  113
Derck             Simon              317  219
Bart             Simons             316  275
Vogelina           Simons             322  75
Harnsken van         Sin               315  201                wed. van Derck Janssen
Christina           Singendonck           316  55,62
Christina           Singendonck           315  161,174,201,214,273        wed. Tulleken
Herman            Singendonck           314  83
Herman            Singendonck           315  166,167              weduwe van
hermen            Singendonck           315  167                erffgenamen van
Isabella           Singendonck           316  52
Jan              Singendonck           316  52
Poulina            Singendonck           316  52
Johan             Singendonck           317  48
Maria             Sinnewolt of Jansen       318  137, 214
Lea Salomon          Sintzheim            322  102,137
Margaretha Eva Nicolasia   Six               380  201v                ev Jan van Leeuwen, burgemeester van Nijmegen
Hermina            Slaasen             321  261
Jan              Slikoost            386  189                Erfgen. en testam. van wijlen Jan Slikoost en Maria E
Johanna            Slinckman            322  29                 getrout aen Johannis Jansen
Johanna            Slinckman            380  150                getr aan Johannes Jansen
Anthony            Slingervoet           380  175v
W.              Slingervoet           383  228v
W.              Slingervoet           384  74v
W               Slingevoet           387  118v
Everardina          Sloot              314  236                wed. Nagel
Bastiaen van der       Slooten             317  391, 392, 393, 395
Jasperina           Sloots             319  131                wed van Jurrien hermans
Margareta           Sloots             317  235                wede van Reijndert van Wanraij
Nicolaes           Sloots             319  131                Erfgen. van
Daniel Josephus        Slotsboo            322  206                in margine
Maria Elis.          Sluijs             386  209, 214v
Elisabeth           Sluijter            321  91,148,149,191,191,192
Jan              Sluijter            321  148,149,191,191,192
Johannes           Sluijter            315  153,246
Juerrien           Sluijter            321  148,149,191,191,192
Rijck             Sluijter            319  66,105
Rijck             Sluijter            320  92,134
Rijck             Sluijter            318  242
Wendelina           Sluijters            316  210,222,224            wed. van Antony Verburght
Johan             Sluiter             316  32, 169, 192
C.              Smeltingh            317  252
Abraham            Smit              320  101
Anna             Smit              316  118
Anneke            Smit              317  220                wed. Grevenbrant
Derck             Smit              319  54,170,171,171,171,172
Engel             Smit              316  155
Engel             Smit              317  270
Helena            Smit              316  155, 157
Jan Hendrik          Smit              385  202v
Maria             Smit              317  133
Tilleman           Smit              317  133
Tilleman           Smit              316  155
Willem den          Smit              314  105
Abraham            Smits              319  64
Abraham            Smits              317  133, 314, 394
Abraham            Smits              380  191
Adam             Smits              315  171
Adam             Smits              315  171                erffgenamen van
Adam Bernard         Smits              320  144
Anna Giesberta        Smits              381  214
Arnoldus           Smits              380  65, 98, 100
Arnoldus Derk         Smits              388  154v
Catharina           Smits              380  65, 98, 100
Catharina Helena       Smits              381  214
Cornelis Jodocus       Smits              381  214
Derck             Smits              322  134,184
Derck             Smits              321  172
Derck             Smits              380  105
Derk             Smits              385  2                 kinderen van Derk Smits en Geertruijd Breunissen in l
Derk             Smits              381  214
Derk             Smits              384  223v, 226v, 231          kinderen en erfgenamen van Derk Smits en Geertruij Br
Derk             Smits              383  388v?               kinderen en erffgen.: soo meerder als minderjarig van
Elisabeth           Smits              380  98, 100
Frans             Smits              319  149,151
Fraqns Rudolph        Smits              320  50
Geertruida Wendelina     Smits              388  154v
Geertruydis          Smits              380  98, 100
Georgius           Smits              380  98, 100
Gerardus           Smits              381  214
H.M.             Smits              386  232
Henrick            Smits              380  65, 98, 100
J.H.             Smits              386  64, 103, 105v
Jacobus            SMits              319  49
Jacobus            Smits              381  214
Jan Hendrik          Smits              381  214
Jan Hendrik          Smits              383  309
Johanna            Smits              317  322                wede van Henrick van Buiren
Johanna            Smits              380  65, 98, 100
L.J.             Smits              386  231v, 232
Maria             Smits              380  98, 100
Maria Elisabeth        Smits              322  219
Maria Johanna         Smits              388  154v
Martinus           Smits              319  69,106
Martinus           Smits              315  69                 in margine
Martinus           Smits              380  98, 100              kinderen van
Nicolaes           Smits              317  375                secrets
Peter             Smits              381  214
Peter Anthonij        Smits              322  46
Peter Johannes        Smits              388  154v
Petronella          Smits              385  210
S.T.             Smits              386  45, 46               wed. Tengnagel
Wendelina           Smits              322  152
Willem            Smits              380  65, 98, 100
Willem Cornelis        Smits              322  94
Willem Rijck         Smits              381  214
Martinus           Smits'             320  74,114,165
Anthonis           Smits et            315  171
Henrick            Smullers            319  106
Johan Reinhard        Sniewind            381  232v
Johan Reinhard        Sniewind            383  236v
Johan             Snijder             315  192
Jurien            Snijder             317  112
Hendrik            Snitseler of Snietzaal     386  277                en Hendrica Holterman EL.
Cornelis van         Snoekeveld           387  62v
Jacobus de          Soet              316  67                 pred[ikan]t tot Aelst
Peter de           Soet              316  67
Reijnier de          Soet              316  67
Willem            Soetardt            315  178,202,208,210,215,216,217
Gerrit van          Soilen             318  197
Johanna Maria van       Someren van Vrijenes      318  80
C.M.R.            Somerkamp            388  113v
Stijntje           Somhoff             386  29
Catharina Sasbout van     Sonburgh            316  25, 25, 28, 67, 68, 126      wed. van Johan van der Vorst
Derick            Sondagh             314  184,2
Jan              Sonmans             316  245                schout
Derck             Sonnendagh           315  64,78
Jacobus de          Soreij             316  187
Catharina Salsbout van    Souburg             321  4
Elisabeth van         Soutelandt           314  141
Ernestina Elisabeth van    Soutlande            321  215,216
Geurt             Spaen              318  233
Geurt             Spaen              320  82,86,143
Jan              Spaen              320  86
Albert van          Spanbroeck           319  11,11
Anna             Spanbroek            381  175
Johanna            Spanbroek            388  114v
Gauders            Sparagnapam           380  186
Bernhard Philip        Speckman            316  192
Catharina           Spee              321  180
Catharina           Spee              322  26,26,192,240
Jan              Spee              380  250
Martinus           Spee              380  95
Peter Janssen         Speelman            315  129
Helena            Speetman            322  74
Theodora Joanna Baronesse   Speijert de Woerden       384  147
L.L.             Spengler            388  70v, 131v, 134v, 135, 144, 150v, 142, 159v, 171v, 176, 177, 182, 182v, 198v, 197
Lourens Louis         Spengler            387  153, 158v, 219
Theod. Joh.          Speyard van Woerden       386  166v
Arnolda Margarita       Spierinck            316  80
Carel Willem baron de     Spierinck            315  20
Jacob             Spierinck            314  31, 98, 162, 170, 175, 206, 245?,241, 271
Jacob             Spierinck            315  42,43,60,64,78,113
Arnolt            Spieringh            317  15
Carel Willem Vrijheer van   Spieringh            316  76
Wolffganck Ignatius vrijheer vSpieringh            315  188                erffgenamen van
Wolffganck Ignatius vrijheer vSpieringh            315  58,188
Laurens            Spingelaer           318  11, 52, capt
L.              Spingeler            317  372,373,382,390,397
NN              Spingeler            317  372,373,383,390,397        Capn., siet dese 3 fol op de L. Spingeler
Christoffel          Spirinck            314  31,98
Margarita           Spirinck            314  31, 98, 170
Nicolaes           Spirinck            314  31, 98
Otto             Spirinck            314  31, 98
Catharina Dorothea      Spirinck vrouw tot Tussenburch 315  175                vrouwe wed.
Helena            Spitman             319  90
Agnies Juliana van      Spittael            319  136, 154, 154, 181, 182, 185, 212
Carel Lodewijck van      Spittael            319  136,146,154,212
F: van            Spittael            318  114 in margine
Ferdinand Otto van      Spittael            319  136,154
Francisca Maria van      Spittael            322  223
Francisca Maria van      Spittael            319  136,154,212
Francisca Maria van      Spittael            321  2,14,24
Gertruijt Wilhelmina van   Spittael            319  136,154,212
Gertruijt Willemina van    Spittael            320  43,44,69,75
Henrietta van         Spittael            320  69
Hnerietta Meghteldis van   Spittael            319  136,154,218
Johanna Wilhelmina van    Spittael            321  2
Johanna Wilhelmina van    Spittael            319  136,154,212
Johannetta Christina van   Spittael            319  133,136,154,212          douariere van Lamsweert
Henricus Julianus van     Spittael tot ten Pol      317  152
Henrick Juliaen van      Spitthael Heer tot den Pol   316  108
Hermen Hendricxen       Spoor              315  200
Johan Adriaens        Spoor              314  219, 232
Geurtje            Spronck             322  194
Sibilla            SSourins            315  255                wed. van wijlen Steven Reinier van Heerwaarden
Sibilla            Stael              315  131
Jsina Johanna ter       Stal              319  258                wede Horsman
Hendrick           Stappis             315  235
Sara             Stappis             315  235
Peter             Stappos             315  119,135
Bouken van          Staverden            317  391, 392, 393, 395
Henrick van          Steen              317  55                 kinderen van ... en Mechtelt Jansen
Henrick van          Steen              317  55,62
Henrick van          Steen              321  103,104
Henrick van          Steen              318  171
Henrick van          Steen              319  264
Henrick van          Steen              316  56, 98, 142, 171
Johanna van          Steen              384  134v
Johanna van          Steen              386  57v
Johanna van          Steen              385  94v, 95
Johanna van de        Steen              316  34, 38
J.C.             Steen..?            386  135                Ervgen. van
Johan van           Steenbergen           315  120                heer tot Nijenbeeck
Anna Maria          Steenhof            384  144v
Anna Maria          Steenhof            381  243
Geertruij           Steenhof            381  243
Gerrit            Steenhof            381  243
Hendrik            Steenhof            384  144v
Hendrik            Steenhof            381  243                onmundig
Jan              Steenhof            384  144v
Jan              Steenhof            381  243
Maria             Steenhof            383  8v
Bernart            Steenhouwer           314  197
Peter             Steenhoven           315  185 in margine
Anna van           Steenker            385  123
Hendrik van          Steenker            385  123
Aleijda van          Steenler            322  121
Annetje van          Steenler            383  328
Cornelis van         Steenler            315  205
Everh. van          Steenler            385  175v                erfgenamen van
Everhardus van        Steenler            382  151
Arnoldt            Stehruedt?           315  150
Henrick van          Steijl             317  107
Henrick van          Steijl             317  107                wede van
Elisabet           Stempels            320  59
Andries            Steur              318  46
Cornelis           Steur              316  145                kinderen van
Cornelis           Steur              315  200
Hendrina           Steur              315  200
Herman            Steur              315  6,200               desselfs kinderen
Hermen            Steur              318  46
Hermen            Steur              315  200                Kinderen van
Hermen            Steur              319  56,45,132             in margine
Jan              Steur              318  46
Maria             Steur              318  46
Hendrina           Stevenivier           380  81
Aelbert            Stevens             316  150
Albert            Stevens             317  285
Cornleis           Stevens             314  128
Everarda           Stevens             315  25
Gijsbert           Stevens             315  68
Henrick            Stevens             314  41
Jan              Stevens             317  285
Johan             Stevens             316  150
Johanna            Stevens             316  150
Johanna            Stevens             317  285
Johanna Margariet       Stevens             316  176
Lamert            Stevens             317  391,392,293,395
Maria             Stevens             319  104
Neeltje            Stevens             322  216
Reinder            Stevens             315  170
Roeters            Stevens             317  34,223
Roetert            Stevens             316  168,195
Roetert            Stevens             315  259                muller
Steven            Stevens             315  200
Willem            Stevens             317  187,201
Anna             Stichtman            317  236
Jantje van          Stiel              321  175
Jantje van          Stijl              320  69,93               wede van Aernt Henricx
Jantje van          Stijl              319  234
Jurrien van          Stijl              314  236
Rut              Stijpriaen           314  196
Adam Christoffel van     Stockheijm           316  10, 10
Adam Christoffel van     Stockheijm           315  229,235
Anna Maria          Stockheijm           316  10, 10
Anna Maria van        Stockheijm           315  229,235
Hr              Stockheijm           316  10, 10               erfgen: van ...
Johan Adolph         Stockheijm           316  110                geboren van
Sophia Sibilla van      Stockheijm           316  137,144
Catarina Elisabet van     Stockheim            315  73
Gertruijt           Stoefhoet            316  150, 169, 176, 194, 213      wed. van Steven Henricx
Peter             Stoex              317  266,271,363
Jan              Stoex              317  71,221,266,271,316,363
Hendrick           Stoffels            316  42                 kijndt
Gertruijt           Stofvoet            317  154, 187, 187, 187         wed. van Steven Henricx
Sara             Stofvoet            318  31
Sara             Stofvoet            317  162,33
Jan              Stolt              314  12
Christiaen          Stomp              319  80,81
D. Johannis          Stompius            318  105
D.us Johannis         Stompius            315  75                 in margine
Jacobus            Stoppendael           322  186,212,213
Jan              Stoppendael           322  186,212,213
Johanna            Stoppendael           322  186,212,213
Lamert van          Stoppendael           318  168
Peter             Stoppendael           322  186,212,213
P.              Straelman            386  232
Henrick            Strijckers           320  67
Peter van           Strijthagen           317  43
Egidius            Strijthout           319  270
Goossen van          Stuvenburg           314  222
A van             Suchtelen            387  186
Abr. van           Suchtelen            386  271
F. van            Suchtelen            386  271                kinderen en erfgen. van wijlen ... en S.W. Kuhler in
Jan van            Suchtelen            322  219
Johan van           Suchtelen            317  122
Laurens van          Suchtelen            317  138,341
S.W. van           Suchtelen            387  186
W.G. van           Suchtelen            387  186
W.G. van           Suchtelen            386  271
Peter van           Suchtelen            316  129
Hermanus Coseijn       Suermondt            381  122v
Anthonij           Suurmont            322  121
Jan              Swaar              317  314
Anna Margareta        Swaen              317  314
Antonij            Swaen              316  116                Lt. Coll.
Engelina           Swaen              317  314
Jan              Swaen              319  107,123,125            ontfanger
Jan Henricx          Swaen              317  314                Erfgen. van
Johan             Swaen              316  88                 ??
Johan             Swaen              315  34
Jan              Swalm              314  267
Elisabet van         Swanenborgh           316  111
J.H. van           Swanenburg           384  180
D.H. van           Swansbel            317  132, 280, 286, 287, 289, 289, 290, Hr. van Wichen
Diderick Alof van       Swansbel            316  213
J.S. van           Swansbel            317  205,205,266,280,280,289,290
nn              Swansbel            317  290                Erfgen. van
               Swansbel            316  170,171,213            kinderen van wijlen de Heer ...
Court Jan van         Swansbel van Overfeldt tot Aa  316  60, 130, 130, 130, 130, 213
M.M.J. van          Swansel             317  205,205,210,266,280,290
Gerrit            Swarrsoff(?)          314  142, 212
Anneke            Swartenius           317  43
Henrick            Swartenius           317  43
Gerrit            Swarthoff            314  212                Erffgenamen van
Sibilla            Sweer              317  157,223
Claas             Sweeren             319  249
Jan              Sweeren             380  79
Derck             Sweeren van Deventer      316  97
Catharina           Sweers             318  212
Catharina           Sweers             317  389
Johannis           Sweers             320  2,12
Johannis           Sweers             319  40,114
Anna Gertruijt van      Swelm              319  260
Boudewijn           Swelm              317  375
Boudewijn van         Swelm              320  15,83
Boudewijn van         Swelm              321  44,93
Boudewijn van         Swelm              381  172v
Christijn van         Swelm              320  15
Christijnvan         Swelm              321  44,93
Christina van         Swelm              317  375
Christina van         Swelm              381  172v
Cornelis van         Swelm              321  52
Cornelis van         Swelm              319  260
Cornelis van         Swelm              319  260                getrout aen Belia Meijten
Cornelis van         Swelm              317  375                soon van Michiel van Swelm
Cornelis van         Swelm              317  375                soon van Henrick van Swelm
Cornelis van         Swelm              380  136, 142, 145, 176v, 187v, 209, 261v
Gertruij van         Swelm              319  260
Gertruijt van         Swelm              317  375
Grietje van          Swelm              317  375                doghter van Michiel van Swelm
Henderina van         Swelm              319  260
Hendrijn van         Swelm              321  52
Henrick van          Swelm              320  15,83
Henrick van          Swelm              321  44,93
Henrick van          Swelm              317  374,375
Henrick van          Swelm              317  375                soon van Michiel van Swelm
Jan van            Swelm              320  15,83
Jan van            Swelm              319  260
Jan van            Swelm              381  172v
Jan van            Swelm              321  44,44,52,93
Johan van           Swelm              317  375
Johan van           Swelm              317  375                soon van Michiel van Swelm
Joost Henderixen van     Swelm              316  26
Joost van           Swelm              320  15,83
Joost van           Swelm              319  260
Joost van           Swelm              317  375
Joost van           Swelm              317  375                soon van Miciel van Swelm
Joost van           Swelm              321  44,52,93
Margareta van         Swelm              319  260
Margriet van         Swelm              321  52
Michiel van          Swelm              320  15,83
Michiel van          Swelm              321  44
Michiel van          Swelm              317  374,375
Michiel van          Swelm              381  172v
Michiel van          Swelm              318  71, 195
Willemijn van         Swelm              320  15,83
Willemina van         Swelm              319  260
Willemina van         Swelm              317  375                doghter van Michiel van Swelm
Willemina van         Swelm              317  375                doghter van henrick van Swelm
Willemina van         Swelm              381  172v
Willemina van         Swelm              321  44,52,93
Henrick van          Swelm den jongen        316  198
Henrick Jansen van      Swelm den ouden         316  103, 174
Maria             Swerm              315  88
Derck             Swertjes            321  261
Sara             Swigters            319  268                wede van Johannis Loos
Boudewijn Henderixen van   Swilm              316  26