Index op Rest

Index op de protocollen van bezwaar, 1e en 2e serie, 1654-1811, restant


Voornamen           Naam              PvB Folio                Opmerking
Christina Jacoba       .lthuisen            386  160v
Jacob             …                314  269                burgemr tot Huissen in d'acte van d
Jacob             …                314  269                burgemr tot Huissen in d'acte van d
Johan?            …                314  85                 in margine
Wilhelm            …                314  54, 124
Hendrin            …                315  43
Henrick            …                322  3                 kint
Agneta            …                386  64v, 68v
Derk             …                385  171
Adriaentje                          316  190                wed. van wijlen Henrick Jansen de K
Burgem.                            316  183                en Schepenen ende Raedt der stadt H
Janness                            317  232,234
Helena                            380  157v                huisvrouw van HW van Kempen
Alijda ??                           384
Janetta?                           385  190v                minderjarig en Johannes Nickel