Index op N

Index op de protocollen van bezwaar, 1e en 2e serie, 1654-1811, de letter N


Voornamen           Naam              PvB Folio               Opmerking
Derck             Nab               316  64
Evert             Nab               321  195
Henrick            Nab               321  194
Jan              Nab               317  92,199,276
Willem            Nab               319  69
Willem            Nab               316  242
Agnis             Nabbe              322  93
Gerardus           Nabbe              322  93
Jan              Nabbe              319  36
Wilhelmus           Nabbe              322  93
Jacobus            Naegel             316  59
Henrick            Nagel              317  31
Henrick            Nagel              316  246 in margine
Hubertus           Nagelatee            315  252                wed. van Jan Cornelissen
Andries de          Naghtegael           319  104
Bernardina          Nas               320  124
Berndina           Nas               386  203, 239v
Catharina           Nas               388  105, 107v
Catrina            Nas               387  30, 242v
Frederik           Nas               382  76                Kinderen, kinds kinderen en erffge
Fredrick           Nas               322  2
Fredrick           Nas               320  24
Fredrick           Nas               321  27
Frerick            Nas               319  258
Jan              Nas               386  178v
Johanna            Nas               384  173
Johannis           Nas               320  24
Johannis           Nas               319  258
Steven            Nas               384  173
Steven            Nas               321  231
Steven            Nas               386  251v, 253v
Steven            Nas               387  48v
Willem            Nas               384  173
Aaltje            Natrop             383  226v
Aaltjen            Natrop             385  78
Peter             Natrop             380  109
W: van            Neerveen            386  216, 221v
Frans             Negenman            322  71
Derk van           Neijenhof            386  211v               zie ook Theodorus van Nijenhof
Derk van           Neijenhof            385  41v
Gerrit van          Neijenhof            385  41v, 58v
Johanna van          Neijenhof            386  211v               onm.
Johanna van          Neijenhof            385  41v
Maria van           Neijenhof            385  41v                minderjarig
Derk van           Neijenhoff           387  384v
Gerrit van          Neijenhoff           386  73v, 132v, 211v, 213v
Grada van           Neijenhoff           386  59, 196v, 197, 197v, 209, 211v
Johanna van          Neijenhoff           387  396
Johanna van          Neijenhoff           386  196v, 197, 197v, 209, 211v    (dog moet denkelijk zijn: Grada)
Theodorus van         Neijenhoff           387  256
Anneken            Nelen              318  125                kinderen van
Joseph van          Net               385  78
Louisa Francelina van douarierNeukercken gen. Nijvenheim   387  244
L.F.S. van          Neukirchen genamt Nijvenheim p 386
H.J. en vrouw         Neuring             387  435
H.J. van           Neuring             388  100v, 119, 129v
Anton van           Neyenhof            388  205
Egbert van          Neyenhof            388  199, 205
Elisabeth van         Neyenhof            388  205                onmundig
Gradus van          Neyenhof            388  205
Johanna van          Neyenhoff            388  26v, 91
Elisabeth           Nickel             384  155v               minderjarig
Filip             Nickel             387  41
Philip            Nickel             384  155
Philip            Nickel             385  190v
Maria van           Niel              321  124
Jan Baron ingen        Nielant?            314  232
Johanna Margrieta       Niele              385  125                weduwe van Jan Gerrit van Bemmel
Aernt             Nielen             319  146
Aernt             Nielen             317  137, 201, 261, 383, 384, 387
Aert             Nielen             318  111, 172
Amilia            Nielen             317  366, 368, 384
Anna             Nielen             320  88,88               getrout aen Henrick Jansen
Anneke            Nielen             317  6,22
Anneken            Nielen             316  238                wed. van Jan Jansen
Catharina           Nielen             318  112                wed. Bernts
Catharina           Nielen             317  309, 368
Henderina           Nielen             316  157
Jenneken           Nielen             316  226
Margrita           Nielen             387  14v
Reijntje           Nielen             319  121
Reijntje           Nielen             381  191
Reijntje           Nielen             384  53, 175v, 177
Aletta van          Nielen?             386  64v, 68v
Jan              Niels              322  29,29
Jan              Niels              321  37
Jan              Niels              319  113
Jan              Niels              317  335
Aerrtjen           Nienhuijs            314  12                vide huvua Erntjen Nienhuijs
Anna Maria te         Niet              318  59, 144, 145, 193
Frederick Willem van     Nieukercken genaamt Nievenheim 320  96,104
Fredrick Willem van      Nieukerken genaemt Nijvenheim  321  71
Petrus            Nieuwinckel           321  173
Maria Elisabet van      Nievenheim           320  96
Aernt Hendrix van       Niftrick            321  261
Aernt van           Niftrick            319  213
Aernt van           Niftrik             322  70                erfgenamen van
Cornelis van         Niftrik             322  70
Gerrit van          Niftrik             322  70
Herman van          Niftrik             322  70
Jan van            Niftrik             322  70
Anna             Nijburgh            320  53
Goossen Henrixe        Nijehof,164           322
Hendrick van         Nijendam            315  58
Antonij van          Nijenhof            384  214
Gerrit van          Nijenhof            387  41, 134v, 204, 222, 225,238, 238v, 240, 243, 244,248, 254, 286, 266,
Grada van           Nijenhof            385  41v, 55
Hendrina           Nijenhof            380  153
Johanna van          Nijenhof            386  211v               huisvrouw van Rut Rademaker
Maria van           Nijenhof            386  211v
Theodorus van         Nijenhof            385  41v, 55
Wilhelmus van         Nijenhof            386  211v, onm.
Willem van          Nijenhof            386  211                kinderen en erfgen. wijlen ...
Willem van          Nijenhof            380  209
Willemijna van        Nijenhof            385  41v
Theod. van          Nijenhoff            386  132v, 165v, 197, 197v, 211v
Willem van          Nijenhoff            386  142, 149
Willem van          Nijenhoff            385  41v
Willemina van         Nijenhoff            386  73v
Eerntjen           Nijenhuis            314  11,12,21,31,32,40,78
Hendrina           Nijenhuis            381  65
Hermanus           Nijenhuis            387  163v
Steven            Nijenhuis            387  162v
Gossen            Nijhoff             317  171,216              is desselve Gossen Henricx
Isaac             Nijhoff             386  264v
Cornelis Gerrits van     Nijkerck            315  23,135,135,191,222,223
Peternel van         Nijkerck            315  222
Gerrit van          Nijkercken           315  222
Gertruij van         Nijkercken           315  222
Aernt             Nijlen             316  58, 115, 137, 137
Gerrit            Nijlen             315  213
Peter             Nijlen             315  183                erffgenamen van de huijsvrouw van
Peter             Nijlen             315  183
Bart             Nijman             316  221
Claes             Nijman             318  151
Claes             Nijman             317  376                buijrmeester
Burgem.            Nijmegen            320  1                 en Schepen en Raedt der stadt
Gasthuijs van         Nijmegen            316  59
Oude Burgeren Gasthuis te   Nijmegen            388  4?
Stadt             Nijmegen            320  1
Stadt             Nijmegen            316  108,172,185
voorzittter der Bede van   Nijmegen            387  2, 162, 182, 197v, 203v
               Nijmegen (stad)         386  280
               Nijmegen (Stad)         386  280
Efraina            Nijten             381  172v
Philip            Nikkel             386  16
Philip            Nikkel             388  17, 18v, 55 (of 47, 48, 55)
Geertruyd           Nissingh            380  243
Constantijn Gerard      Nobel              386  234                kinderen en erfgenamen van wijlen
Elisabet van         Nol               316  39
Aleijda            Nol, van            316  202, 203, 224, 278        wed. van den Secret. Reijner Verme
Agnis             Nollen             318  1, 17, 18, 90, 175, 177, 178, 210, 211, 220, 247
H.G.W.            Noltenius            387  146v
Evert             Nooij              317  388
Adriaen Arnolt        Noorman             316  192                rector
Christoffel          Noorman             315  176,177              erffgenamen van de huijsvrouw van
Christoffel          Noorman             315  176,177,180
Maria Elisabet        Noormans            316  155, 193             wed. van Peter van Weert vide siet
Arnold op ten         Noorth             380  264                erfgen van
Engelbart op ten       Noorth             318  20
Engelbart op ten       Noorth             316  150
Helena Wijnanda op ten    Noorth             380  264v
Cornelis           Noot              316  67
Gerhard            Noot              316  28
Johan             Noot              316  27, 40
Belia van           Nouhuijs            321  36
Anthonij           Nuij              381  156, 159, 185           onmundig
Derk             Nuij              381  156, 159, 185           onmundig
Derk             Nuij              382  34v                onmundig
Evert             Nuij              321  58,83
Evert             Nuij              320  132
Evert             Nuij              322  140
Evert             Nuij              384  192                kinderen, kindskinderen en erfgena
Evert             Nuij              319  69,71,180,187,203
Evert             Nuij              381  156, 159, 185, 188
Gerarda            Nuij              381  156, 159, 185           onmundig
Gerrada            Nuij              382  34v
Gerradus           Nuij              382  34v
Gijsbert           Nuij              322  140
Gijsbert           Nuij              381  185
Gijsbert           Nuij              382  34v
Gijsbert           Nuij              383  365
Gradus            Nuij              381  156, 159, 185           onmundig
Hendrik            Nuij              381  185                vide vervolg agter letter z
Hendrik            Nuij              382  34v
Henrick            Nuij              322  140
Jan              Nuij              322  140
Jan              Nuij              381  156, 159, 185           onmundig
Jan              Nuij              381  185
Jan              Nuij              382  34v
Jan              Nuij              383  365; 379
Rutgerus           Nuij              322  140
Rutgerus           Nuij              383  365
Ruth             Nuij              381  185
Willem            Nuij              322  140
Willemijn           Nuij              321  27,238
Willemina           Nuij              320  168
Willemina           Nuij              381  185
Willemina           Nuij              382  34v
Willemina           Nuij              383  365
Willemina           Nuij,              322  28,14
Johanna            Nuijen             319  85
Johanna            Nuijen             322  255
Johanna van          Nuijen             382  1; 3; 5; 186
Johanna van          Nuijen             385  65v                kinderen, kindskinderen en erfgena
Johanna            Nuijs              317  305                getrout aen Willem Dercxen
Agnis             Nul               317  278, 344
Johan ingen          Nulandt             315  183
Johanna ingen         Nulandt             315  49
Bartolt ingen         Nulant             314  3,3,3,4,4,22,30,44
Agnis             Nullen             319  34, 58, 150
Jeronimus           Nuts              314  95                in margine
Anthony            Nuy               382  34v                onmundig
Willemina           Nuy               380  145, 244
Johanna            Nuyen              380  302